I femten år har jeg sovet…

 

“I det skal skje i de siste dager, sier Gud, at Jeg vil utøse av Min Ånd over alt kjød. Deres sønner og døtre skal profetere, deres unge menn skal ha syner, deres gamle menn skal drømme drømmer. Og over Mine tjenere og tjenestepiker vil Jeg utøse Min Ånd i de dager. Og de skal profetere.”

— Apostlenes gjerninger 2:17-18

Velkommen til min nye blogg – “End Time Talks”. Skriv deg på i bunnen av innlegget, så får du et varsel når jeg kommer med nye oppdateringer.

I femten år har jeg sovet…

Oppvåkningsprosessen har tatt nesten tre år, og jeg tror sannelig at den pågår fremdeles. Det begynte på en misjonskonferanse i Istanbul i 2016. Herren rystet meg slik inntil kjernen av mitt åndelige liv, at jeg falt nesegrus innfor Hans ansikt, og måtte omvende meg. Jeg ropte til Herren om nåde, og opplevde møtet med Herren som et hellig øyeblikk, der den eneste naturlige reaksjonen var å legge hele livet mitt på alteret. Jeg husker at jeg sa til Herren; du kan ta huset mitt, jobben min, bilene mine – ja ta alt som du ikke har behag i, bare jeg kan få nåde til å følge deg og tjene deg, slik som du hadde tenkt det i utgangspunktet, da du la planen for mitt liv.

Denne opplevelsen var første stadiet i en prosess som siden har gått i mange trinn, som som kan leses i sin helhet under innlegget som bærer navnet ”Red pill – blue pill.”

Det siste stadiet i oppvåkningsprosessen begynte under en 40 dagers bønn og faste fra 2. januar til 10. februar 2019. Trangen til å faste kom en dag i november, desember 2018, en helt vanlig ukedag på mitt hjemmekontor. Jeg har for vane å høre på litt undervisning eller lovsang mens jeg tilbereder lønsjen, og denne dagen hadde jeg på en lovsangsplate som stadig rører ved noen strenger i min ånd, og som maner til hellighet og gudsfrykt.

Mens jeg tilbad Herren, kom det en voldsom nød over meg. Den kom som lys fra klar himmel, og den var meget spesifikk. Jeg kjente en voldsom nød for landet mitt, og for Guds folk i Norge, og jeg ba ut det som kom opp i mitt hjerte, og bad om at Norge ikke må bli rammet av Guds dom, uten at vi får anledning til å omvende oss.

Nøden jeg kjente i min ånd var av en slik voldsom karakter, at jeg gråt og gråt og gråt, til jeg ikke hadde flere tårer igjen, mens jeg ropte på Herren om nåde for vårt land og folk.

Etter at jeg hadde kommet meg litt og de voldsomme følelsene hadde lagt seg, kjente jeg meget klart på at jeg ble nødt til å innlede en lengere tids faste, slik at jeg kunne innvie meg for land og folk, og for å søke Herren for en tydeligere ledelse i forhold til denne voldsomme nøden som Han hadde lagt ned i meg.

Etter å ha sett litt på kalenderen, og bedt litt over saken, bestemt jeg meg for å gjennomføre fasten helt i starten av året. Da er det ofte litt roligere hva gjelder jobb og andre aktiviteter, og det er lettere å konsentrere seg om å søke Gud. 

12 dager ut i fasten opplever jeg noe som ryster meg langt inn i sjelen, og som jeg senere opplevde hadde sitt motstykke og sin forklaring i Esekiel kapittel 8. For å bedre forklare opplevelsen jeg hadde, gjengir jeg et lite utdrag fra teksten:

Herren Guds hånd falt på Esekiel, og en himmelsk skikkelse, grep Esekiel i luggen, og ham i et syn til Jerusalem og til alterporten i tempelet. Engelen sa til Esekiel: ”Menneskesønn, løft blikket mot nord.” Deretter løftet Esekiel blikket sitt mot nord, og der så han et ”nidkjærhetens bilde” ved tempelinngangen, som mest sannsynlig var et bilde av fruktbarhetsgudinnen Asjera, som også kalles Astarte og himmeldronningen. Ånden førte ham videre og ba ham om å bryte gjennom et hull i muren i tempelets forgård. Engelen sa til Esekiel: ”Gå inn og se det onde og avskyelige de gjør der.” Esekiel gikk inn, og på veggen så han inngraveringer av alle slags kryp, avskyelige dyr, og alle avgudene til Israels hus som var inngravert overalt på veggene innenfor tempelets forgård.

Foran dem stod 70 menn av Israels eldste for Israels hus. Midt i blant dem stod Ja’asanja, Sjafans sønn. Hver av dem hadde et røkelseskar i hånden, og en duft steg opp av skyen med røkelse.  

Så sa han til meg: ”Menneskesønn, har du sett hva de eldste for Israels hus gjør i mørket, hver av dem i rommene til sitt avgudsbilde? For de sier: ’Herren ser oss ikke, har forlatt landet’.” 

Han sa til meg: ”Snu deg igjen, så vil du se flere store avskyelige ting som de gjør.” Så førte Ånden ham til døren til porten i Herrens hus, den som vender mot nord. Se der satt noen kvinner som gråt over Tammus (I følge hedensk praksis var han en sumerisk hyrde som giftet seg med gudinnen Isjtar. Da han døde ble det slutt på fruktbarheten på jorden. Ettersom han var en fruktbarhetsgud, gråt Judas kvinner over ham for å gjenopprette fruktbarheten ved å føre ham tilbake fra de døde). 

Da sa han til meg: ”Har du sett dette menneskesønn? Snu deg igjen, så vil du se flere store avskyeligheter enn disse.” Så førte han meg inn i den innerste forgården i Herrens hus. Se, ved døren til Herrens tempel, mellom forhallen (buegangen) og alteret, var det omkring 25 menn som vendte ryggen mot Herrens tempel. De vendte ansiktet mot øst, og de tilbad solen mot øst.

Han sa til meg: ”Har du sett dette, menneskesønn? Er det for lite for Judas hus at de driver med det avskyelige de gjør her? For de har fylt landet med vold. Stadig vekker de min harme på ny. Sannelig, de setter grenen opp til nesen.

Derfor skal Jeg også gå fram med harme. Mitt øye skal ikke vise medynk, og Jeg skal ikke vise skånsel. Selv om de roper høyt i ørene mine, skal Jeg ikke høre dem.”

Esekiel var en av de fire store profetene, og han ble ført i eksil til Babylon under den andre beleiringen av Jerusalem, og derfra skrev han til dem som ennå var i Jerusalem om den forestående totale ødeleggelsen.

Min opplevelse, fortonte seg noe annerledes. Jeg fikk ikke besøk av noen engler, men cirka et halvt år forut for mine opplevelser under fasten, opplevde jeg nærmest en umettelig appetitt på Guds ord, og da særlig det profetiske ord. Den anerkjente bibellæreren David Pawson underviser mye fra profetene, og han gir en ganske enkel og lettfattelig forklaring på hvordan bibelens profetier kan forstås, og på hvilken måte de kan ha relevans for vår tid. Bildene profetene så kan gjerne sammenliknes med to fjell som lå etter hverandre i siktlinjen. På avstand er det lett å oppfatte begge fjellene som ett, dersom de ligger etterhverandre, men dersom du ser dem fra siden, er det tydeligere at det er snakk om to vidt forskjellige fjell. Det første fjellet, i profetisk forståelse, er den delen av profetien som skulle oppfylles i profetens nære fremtid, mens det bakenforliggende fjellet, ofte handlet om endens tid, eller det profetene ofte kalte for ”Herrens dag”. Norsk studiebibel beskriver ”Herrens dag”som en periode som strekker seg over en viss tid, inntil Herren kommer tilbake, for å dømme levende og døde på dommens dag.

Beskrivelse: Macintosh HD:Users:Thor-Egil:Desktop:Blogg. Artikler og manuskripter:Bilder, blog:IMG_0147.jpg
Bildet er lånt fra David Pawsons undervisning om Jesaja https://youtu.be/XqNzGrYbFWg

Etter flere måneders studie av hva bibelen kaller ”endens tid”, profetenes, og Jesu egne utleggelser om tiden for hans andre komme, så opplevde jeg under fasteperioden, at Herren førte meg på en oppdagelsesreise i verdens ondskap og åndelige frafall, på en måte som sjokkerte meg helt inn til ryggmargen. Jeg kjente meg igjen i profetenes beskrivelse av de ”byrdene” Herren la på deres skuldre, og det var dager jeg bare opplevde sorg og fortvilelse, når jeg innså hvilken skjebne som venter mange kristne i tiden som kommer.

Profeten Sefanja betraktet Israel og de omliggende nasjonene fra et perspektiv som viste at Guds folk skulle lære at Gud var involvert i hele historien. I den perioden han profeterer, forstår han at Gud bruker fremmede nasjoner til å bringe straffedom over sitt utvalgte, men akk så opprørske folk. Sefanja er dypt rystet over at folket i Juda fortsetter å tro at Gud verken kan gjøre godt eller ondt, selv om de med egne øyne har sett at Gud har tillatt de 10 stammene i nordriket å bli bortført av assyrerne.

Hvorfor denne bloggen?

Jeg har kommet frem til at den beste måten jeg i første omgang kan formidle det jeg har opplevd på, er gjennom det skrevne ord. Jeg har forsøkt å dele noen glimt av det jeg har opplevd gjennom sosiale medier, men det blir bare tolket i værste mening, og i beste fall ignorert. Jeg klandrer ingen. Jeg påtar meg ingen rolle som selværklært profet. Profetene vi leser om i Bibelen ble opplært og salvet til dette embedet, og ofte utvalgt av Herren selv, så det er et embete jeg har dyp respekt for. Når det er sagt, så står det i Joel 3:1-2 at i de siste dager skal Herren utgyte av Sin Ånd over alt kjød, og våre sønner og døtre skal profetere, våre gamle menn skal ha drømmer og de unge menn skal ha syner. Ja, selv over slaver og slavekvinner skal Herren utøse Sin Ånd i de dager. Derfor profeterer jeg med stor frimodighet om det Herren har lagt på mitt hjerte, og tar oppfordringen i 1. Korinterbrev 14 om å tale profetisk, til menighetens og menneskers oppbyggelse. 

En åndelig jordomseiling på 2 x 80 dager

Jeg opplever at Herren har ført meg mange steder i løpet av det siste året, og jeg har fått god bruk for utdannelsen min fra Handelshøyskolen BI. Jeg er utdannet markedsanalytiker, med en bachelor i markedsføring, med fordypning i strategisk merkevareledelse. Et fagområde som favner ganske bredt, og inkluderer reklame, kommunikasjon, påvirkning, idehistorie, makroøkonomi, mikroøkonomi, psykologi, adferdsanalyse, strategi, logistikk og mye, mye mer. Fellesnevneren for hele fagområdet er RESEARCH – altså evnen til å innhente og tolke data, for deretter å kunne foreta informerte valg og iverksette handling i raskt tempo. En god markedsfører er litt som en stridsledende offiser på en kamparena. Du må kjenne din fiende godt, ha sikre etteretningskilder, og god strategisk teft, samtidig som du kjenner dine egne styrker og begrensninger, slik at du kan fatte beslutninger som gjør at du vinner terreng, uten for store tap. Du må stole på din egen evne til å tolke informasjonen du får, og du må kjenne din egen intuisjon godt, slik at du kan ta raske beslutninger. Ikke ulikt en sjakkspiller. En av årsakene til at Magnus Karlsen er så vanskelig å slå i sjakk, er hans unike intuisjon.

Jeg skal ikke skryte på meg noen intuitive evner av Magnus Karlsens kaliber, men jeg har den Hellige Ånd, og er det noe jeg har brukt tid på under denne jordomseilingen, så er det å ta tid med Herren, for å søke Hans fred og tiltale i saker jeg har vært usikker på.

En viktig feilkilde når man gjør research på fiendens territorier, er desinformasjon, propaganda og regelrett løgn. Med fiendebegrepet, mener jeg satans domene, som i følge 2. Korinterne 4:4 er denne verdens gud. Det betyr at de viktigste dominerende faktorene og premissleverandørene på den globale scenen har Satan som ledestjerne og eller inspirasjonskilde – direkte eller indirekte. Noen har bevisst hengitt seg til Satan, Lucifer eller demoniske krefter, mens andre bare er forblindet. Samle 2 gir oss også et klart vitnesbyrd om at denne verdens ledere er i direkte opposisjon mot Gud.

I den norske oversettelsen står det: ”Jordens konger reiser sig, og fyrstene rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede.”Jeg synes også at den engelske oversettelsen til International Standard Version er interessant, der den sier at: ”…the rulers conspire together against the LORD and his anointed one.”

Det er ikke uten grunn at apostelen Johannes, den disippelen som Jesus elsket, er så tydelig i sine advarsler. I 1 Johannes brev 2:15-17 står det følgende: Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden! Om nogen elsker verden, da er kjærligheten til Faderen ikke i ham; for alt det som er i verden, kjødets lyst og øinenes lyst og storaktighet i levnet, er ikke av Faderen, men av verden. Og verden forgår og dens lyst; men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid. 

Denne verden ligger i det onde, og Satan har forblindet de vantros sinn, så vi ikke ser sannheten (lyset fra evangeliet) rent og klart. Jesus sa: ”Jeg er Veien, Sannheten og Livet.”, og er det noe jeg har opplevd gjennom denne perioden i livet mitt, så er det at jeg på mange områder var forblindet fra å se hvor dypt denne verden har falt, og hvilket intenst mørke som preger dem som har tillatt Satan å øve innflytelse over livene sine.

I Johannes åpenbaring 3, råder Jesus oss til å kjøpe av Ham gull, glødet i ild, hvite klær og øyensalve, så vi kan se, for uten åpenbaring går folket vill. 

Jeg har ikke tenkt å felle noen generell dom over menigheten, det er det Herren som skal gjøre, men jeg må ærlig bekjenne, at selv så var jeg i mange år, regelrett blind for helt åpenbare bibelske sannheter, som jeg, ved Herrens nåde har fått åpnet mine øyne for.

Alt som skrives på denne bloggen vil jeg oppfordre leserne til å prøve innfor Herren, i bønn og påkallelse over en åpen Bibel. Jeg har ingen annen intensjon med denne bloggen enn å åpent dele de inntrykk jeg har fått gjennom bønn, skriftlesning og research. Noen få innlegg vil være gjengivelser av syner eller profetiske ord jeg har fått fra Herren, men det aller meste vil være informative innlegg basert på egen og andres research.

Jesu første oppfordring til sine disipler, da Han ble spurt om endens tid, og tegnet på denne tidsalders avslutning, var følgende: ”Pass på at ingen forfører dere!”, og det bibelsitatet har blitt mottoet for denne bloggen. Forførelsen i dagens samfunn, og særlig i vesten er av ”Bibelske proporsjoner”, og sannheten er dyrekjøpt. Jeg ønsker ikke å gi leserne enkle svar på vanskelige spørsmål, og jeg har ingen som helst illusjon om at jeg har sett det store bildet. Jeg har bare så vidt skrapt borti overflaten på det isfjellet som utgjør verdensherredømmet i denne tidsalderens mørke, for å parafrasere Efeserne 6:12. Satan er løgnens far, og han kommer bare for å stjele, myrde og ødelegge, dermed er det ikke så vanskelig å få øye på dem som følger hans agenda, om man har øyne å se med. Er man forblindet og forført, og har kjærlighet til den nåværende verden, kan det være vanskeligere å se det åpenbare – igjen, snakker jeg av egen dyrekjøpt erfaring. 

Jeg skal ikke gå for langt inn i detaljene i dette innlegget, men bloggen kommer til å sneie innom temaer som Jesu endetidspreken på oljeberget (The Olivet discourse), ”Herrens dag”, Johannes åpenbaring, eskatologiske betraktninger, ”Det store frafallet”, Antikrist, okkultisme, hemmelige ordener, Vatikanets dype mørke, jødisk mystisisme, sionismens mange konspirasjoner, kjente og mindre kjente ”whistleblowers”, avhoppere, og mye, mye mer. Jeg har etablert en youtube-kanal med samme navn, hvor jeg kommer til å presentere nyttig undervisning, research, vitnesbyrd og enkelte alternative nyhetskanaler. Jeg forventer ikke at alle skal like eller akseptere det som presenteres på denne bloggen, men jeg vil oppfordre til sindighet og respektfull opptreden i kommentarfeltet, både her og på youtube-kanalen. Jeg skal svare på spørsmål så langt vettet rekker, men jeg er ikke så motivert til å delta i endeløse diskusjoner. Endetiden er et stort tema, som kan skille både menigheter og søsken i troen, ja til og med familier på midten. Derfor krever det stor nåde for å hanskes med denne tematikken. La oss betjene hverandre med det Herren har gitt oss, og dersom vi støter på ting som utfordrer eller provoserer, så la oss strekke oss langt for å håndtere det med kjærlighet og respekt.

Velkommen til denne bloggen – la oss snakke om endetiden!

– Thor-Egil –


2 thoughts on “I femten år har jeg sovet…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s