Hvorfor blogge om “endetiden”?

 

Velkommen til “Snakk om endetiden!”

Hvorfor blogge om endetiden?

Hovedgrunnen til at jeg ønsker å publisere en blogg som fokuserer på endetiden, er enkelt sagt fordi jeg synes at det snakkes altfor lite om endetiden blant dagens kristne. En av våre gamle helter, Emanuel Minos, var veldig opptatt av endetiden, og han brukte mye av sin tid på å undervise om den tematikken. Da han lanserte sin bok ”Det har ringt for tredje gang”, siterte han en annen av våre gamle høvdinger Levi Petrus, som sa følgende: ”Når kristenfolket slutter å snakke om endetiden, ja da er den her!”

Jeg tror at det Bibelen kaller verdens, eller denne tidsalders ende, og tiden for Jesu komme nærmer seg med stormskritt, og jeg opplever at Bibelen kaller enhver kristen til å gjøre seg rede til å motta brudgommen når Han kommer.Fokuset for denne kanalen blir ikke å gjøre dype teologiske dypdykk i eskatologien eller endetidslæren for å si det forståelig norsk, for det er jeg ikke kvalifisert for, og det tror jeg heller ikke er hensikten med det profetiske ord. Evangeliet er så enkelt at selv et barn kan forstå det, og slik er det også med Guds ord. Det er skrevet av enkle mennesker – for enkle mennesker. Guds rike tilhører alle som tror, og de skattene Gud har betrodd oss, de forvalter vi i leirkar. ”For se på deres kall, søsken, at ikke mange som er vise i det menneskelige, ikke mange mektige, ikke mange av høy ætt ble kalt. Men Gud har utvalgt det som i verdens øyne er dårskap, for å gjøre det vise til skamme. Og Gud har utvalgt det svake i verden, for å gjøre det som er mektig til skamme”, står det i 1 Korinterbrev 1:26-27

Jeg håper du som leser vil oppleve at du finner enkelt og lett tilgjengelig stoff og kan undervisning om endetiden. Bloggen vil også se nærmere på hvilke tegn som er i tiden, og hva som skjer rundt oss som vi bør holde et våkent øye på. 

Mye av det stoffet jeg kommer til å trekke frem kan nok oppfattes som utfordrende og til tider sjokkerende, og jeg oppfordrer foreldre til å være varsom med å la sine barn se en del av artiklene og videoklippene jeg deler, uten videre. Verden er et skummelt sted, og det er ingen grenser for hvilken ondskap man kan bli vitne til, dersom man begynner å grave litt utenom mainstream media. Noe av materialet er det sikkert lett å stemple som de reneste konspirasjonsteorier, men da vil jeg oppfordre deg til å ikke la deg skremme bort så lett, uten at du først stiller deg spørsmålet – hvem er det som setter stempelet konspirasjonsteorier, om ikke de som veldig ofte driver og konspirerer?

Mine private ambisjoner med denne bloggen er ganske beskjedne. Jeg har justert mitt verdenssyn til et som jeg håper og tror er i tråd med Bibelens syn på denne verden. Gud har ingen planer om å gjøre den til et bedre sted – tvert imot! Guds plan for denne verden, er å straffe all ulydighet, før Han kommer tilbake. Både jorden og alle gjerninger som er gjort på den, skal bli brent opp… Derimot ser vi fram til nye himler og en ny jord, der rettferdighet bor. – 2. Peters brev 2:10, 13

Jeg vil avslutte med noen vers fra Jesu egen beskrivelse av endetiden…

“Men hin dag og time vet ingen, ikke engang himmelens engler, men alene min Fader. Og som Noahs dager var, således skal Menneskesønnens komme være; Og som Noahs dager var, således skal Menneskesønnens komme være; for likesom de i dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og gav til ekte, like til den dag da Noah gikk inn i arken, og de visste ikke av før vannflommen kom og tok dem alle, således skal også Menneskesønnens komme være.” – Matteus 24:36-39

Dersom vi som er kristne lever rent og ikke synder mot Gud, så vil vi også være beredt, og forstå tidene vi lever i. Det er derfor mitt største ønske at denne bloggen skal kunne bidra til å hjelpe deg til å forberede deg på endetiden, slik at du er klar den dagen Jesus kommer tilbake for å hente oss som tror. 

Gud velsigne deg!

– Thor-Egil

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s