Profetisk seminar om endetiden (Norwegian)

Dette seminaret om endetiden ble holdt i Pinsekirken Salem 4. oktober 2020. Seminaret søker å belyse tiden vi lever i, sett i lys av det profetiske ord, og hva Bibelen sier om endetiden. Jeg deler også et personlig vitnesbyrd om hvordan Gud vekket meg opp, for å vise meg hvordan Han ser på denne verden, dens synder, og kommende dom. Klokka tikker, og sanden i timeglasset er i ferd med å renne ut… Er du rede?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s