NORGE, MITT NORGE. DOMMEN ER OVER DERE!

Intro, Eidsvolls plass

Hei, jeg heter Thor-Egil Eik, og grunnen til at jeg står her i sekk og aske, er fordi jeg opplever en byrde for landet vårt. Den har jeg gått og båret på i snart 2,5 år. Den åndelige tilstanden i landet vårt er kritisk, og det begynner å demre for noen og enhver at vi går en mørk tid i møte.

Jesaja 60 snakker om et stort mørke som vil dekke jorden og Joh.åp 3:8 snakker om globale prøvelser…

Jeg opplever at Herren har gitt meg et budskap til nasjonen. Det er et budskap om dom, men også nåde… Vel og merke for dem som tar det på alvor og vender om…

Under hele denne tiden som har gått har jeg vært mentalt forberedt på at jeg kunne komme til å ende opp her i Oslo, og nå virker det som om tiden var moden…

Det budskapet jeg opplever at Herren har gitt meg, er et budskap til hele nasjonen. Det er et budskap til Kongen. Til Erna. Til statsråder og stortingsrepresentanter, til alle i høy stilling, til alle pastorer og kirkeledere, ja til alle, men først og fremst er det et budskap til Guds egen menighet, og alle som tror på Jesus Kristus som Herre og Frelser!

Jeg håper du tar det vel imot, og at du gransker budskapet over en åpen Bibel.

Og finner du at det er i tråd med Guds ord, så er det stor nåde om du tar advarselen på alvor og vender om til Herren i anger og bot!

Men jeg har ikke syndet mot Herren, tenker du kanskje, da vil jeg at vi skal ta profeten Daniel som eksempel. Daniel identifiserte seg med folkets synder, og tok et personlig ansvar for tilstanden landet hadde kommet i.

La oss lese fra Daniels bok kapittel 9 vers 5-6 + 19:

«Vi har syndet og gjort ondt, vi har vært ugudelige og gjort opprør, vi har veket av fra Dine bud og Dine dommer.

Vi har ikke hørt på Dine tjenere profetene. De talte i Ditt navn til våre konger og fyrster, til våre fedre og alt folk i landet.

Herre, hør! Herre, tilgi! Herre, hør og grip inn! Vær ikke sen for Din egen skyld, Du min Gud, for Din by og Ditt folk er kalt med Ditt navn.»

Med dette eksempelet som bakteppe, ønsker jeg å fremføre de ord jeg opplever at Herren Gud har lagt ned i min ånd og mitt hjerte.

Budskapet:

Norge, Mitt Norge. Dommen er over dere!

Skriv ned Min sønn, de ordene Jeg taler til ditt hjerte, og forkynn det for nasjonen. Fordi denne nasjonen er veid og funnet for lett i Mine øyne. Landet Norge har tjent Meg trofast i nesten 1000 år, men nå har dere vendt deres hjerter bort fra Mitt ansikt. Landets politikere og ledere har overgitt nasjonens skjebne i hendene på onde mennesker, som lyster etter å fortære deres velferd og gjøre folket til slaver. Hvor er den kvinne og mann som våger å stå opp og tale Roma midt imot, og avsløre den helvetes løgn som er i ferd med å forære en hel verden? Mange har sett det, og noen få har våget å løfte sin røst mot tyranniet, bare for å få sine stemmer sablet ned av den politiske korrektheten. Hvor er den kvinne og mann som er villig til å bøye sine knær og rope til Meg om nåde for nasjonen?

Hvor er den menighet som har mot til å avsløre løgnen, og proklamere Mitt ord mot myndighetenes unnfallenhet?

Norske kvinne og mann – hvem har forhekset dere? Hvem har kuet deres nakker og kneblet deres røst? Hvem har fylt deres hjerter med frykt, og fått dere til å skule på hverandre?

Hvor er de frie røstene fra Eidsvolls menn? Hvor er den forløsende jubel fra Rådhusbrygga i 1905 og 1945?

Hvorfor har dere glemt 400 års-natten og krigens tyranni? Hvorfor lar dere munnen deres kneble av direktiv fra Genève (WHO red.).

Norske kvinner og menn – våkn opp! Våkn opp og stå som Daniel! Ikke la dere lure inn i tyranniets edderkoppspinn. Har dere først blitt fanget, er det ingen vei utenom!

Norske kvinner og menn: Det er på tide å børste støvet av deres gamle Bibel! Begynn å studere hva Mitt ord sier om tiden dere lever i, og forstå som Hans Nielsen Hauge gjorde det for mer enn 200 år siden, at tiden for Min dom, er nærmere enn noen gang, og at landet deres kommer til å ende i ruiner om dere ikke omvender dere? De som har øyne å se med, ser at Jeg allerede har overgitt landet i hendene på onde mennesker. Det er ikke for sent å omvende seg, men tiden begynner å bli knapp! Jeg har et kall på nasjonen Norge til å stå opp mot Antikrists ånd og globale diktatur, men da må dere falle på kne og omvende dere fra deres synd og moralske forfall! Dere som er hyrder for Mine får, må gå i bresjen! La folket se at dere omvender dere, og søker Mitt ansikt! Bekjenn deres synder i full offentlighet, og vend om! Led flokken deres til Meg, i gråt og omvendelse og be om tilgivelse for deres egne og landets synder! Be for lederne deres, og be om at de må komme til sannhets erkjennelse og at de må søke sannheten og bøye sine hjerter for Kongenes Konge og Herrenes Herre! Det er ingen annen Gud enn Meg, Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, og det er ikke frelse i noe annet navn enn Min sønn, Jesu Kristi navn!

Han skal dere lyde, og Hans røst skal dere følge, likt et lam som hører sin hyrde som kaller!

Dette landet var engang fullt av Gudsfrykt og respekten for Mitt ord fylte hvert hjem, hver arbeidsplass, hver skole og hvert kommunehus. Nå har Mitt navn blitt et skjellsord, og Mitt ord har blitt blitt stemplet som ekstremisme og idioti!

Å, Mitt kjære Norge, hvor lett har dere ikke kastet bort 1000 år med Gudsfrykt og kjærlighet til deres Far i himmelen, og byttet ut deres første kjærlighet med egoisme og pengebegjær! For snaut et par generasjoner siden, var dere lykkelige og glade, uten velstand og masse penger. Dere bygde landet opp igjen etter krigen, og var takknemlige for det dere hadde. Så kom olja, og så begynte nedturen.

Som fattig nasjon, spredte dere evangeliet til alle verdens hjørner. Som rike oljebaroner, bygger dere noen palass til kirkebygg, og selger gamle bedehus til fremmede religioner. Hvor er misjonsiveren dere engang hadde? Hvor er de gamle tiders emissærer som gikk fra bygd til bygd og forkynte evangeliet om riket?

Nå er det på tide at mitt folk våkner, og rister av seg åket! Reis dere opp i stråleglans og forkynn Mine ord om omvendelse og et hellig liv! Uten hellighet skal INGEN se Herren!

Mitt elskede Norge, dere har et tidsvindu til å vende om til Meg i sekk og aske, og til å gjøre ting godt igjen, men hvis dere fortsetter og sove, vil Jeg snart overgi dere i fremmede makters hånd.

Sier dere ikke; «Aldri mer 9ende april!»? Jeg sier dere, at dersom dere ikke omvender dere, skal 9ende april 1940, bli som en søndags-piknik i sammenlikning!

Jeg tror ikke dere forstår alvoret i situasjonen, derfor lar Jeg mine tjenere rope ut Mine advarsler av full hals, for om mulig å våkne noen!

Til slutt vil Jeg tale til alle bedende kvinner og menn, i bygd og by:

Løft opp hellige hender og ROP til Meg om frelse for nasjonen! 

Be om tilgivelse for landets og deres lederes synder!

Omvend dere på vegne av alle barn som har blitt drept og fortsatt blir drept i mors liv, og omvend dere på vegne av all avgudsdyrkelse og seksuell umoral som tillates med myndighetenes velsignelse. Snart blir man kastet i fengsel for å fortelle offentlig hva Mitt ord sier om ekteskapet og at samlivet er noe som hører mann og kone til. Sodoma og Gomorra ble tilintetgjort for sin seksuelle umoral, og sin griskhet og grådighet. 

Jeg sier dere at; Norges synder har langt overgått Sodoma og Gomorra!

Omvend dere mens det ennå er tid, men gjør det , for sanden er i ferd med å renne ut av timeglasset!

NORGE! OMVEND DERE NÅ!!!

Deres Far i Himmelen som ELSKER dere med en EVIG kjærlighet!


2 thoughts on “NORGE, MITT NORGE. DOMMEN ER OVER DERE!

  1. det er synd at en kommer med noe sånt som ikke er etter Guds ord , hvorfor studerer en ikke Bibelen før slike ting presenteres, ?

    Like

    1. Hei, og takk for tilbakemeldingen. Kan du være litt mer spesifikk på hva du mener er i strid mot Guds ord? Jeg har prøvd budskapet på mange med profetisk innsikt og sunn dømmekraft, og fått såpass mange tilbakemeldinger at jeg er rimelig trygg på at det er et budskap fra Herren, men du må gjerne prøve budskapet på Ordet, det er meg ikke imot, bare tilbakemeldingen er konkret og i tråd med den sunne lære. Mvh Thor-Egil

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s