DOMMEN KOMMER!

Budskap Søgne 09.07.2020 – Lars Håkon Løland

Se ei heller her har de holdt opp med å tilbe sin ondskap. Ei heller her har de holdt opp med å velte seg i sin materialisme.

Ulykken kommer og den kommer snart.

Ulykken kommer og den kommer brått.

Det er fremdeles rester fra sist gang når ulykken kom over landet. Dere er mer uforberedt enn den gang. Dere har mindre forsvar enn den gangen. 1940 kommer til å se ut som en lek i forhold til hva dere er i ferd med å bli vitne til.

Mang en tunge skal skrike og mangt et kne skal skjelve for det som skal komme. Frykt og frykten skal være gjennomgripende i dette land. Angsten og mørket og frykten for det som skal komme og som kommer, kommer til å kjennetegne dette land. Det vil bli paralysert. Det vil bli satt ut av stand til å forsvare seg selv. Alt hva fedrene har kjempet det går nå mot sin ende. Det vil snart bli lagt i grus alt det som dere kjempet for. Det som dere kaller for frihet er ikke frihet. Se det er lenker. Lenker av gull og lenker av sølv som dere ikke vil kvitte dere med. Dommen vil bli desto hardere for dem som elsker den ondes lenker. Dere skal få det slik som dere ønsker. Dere skal få en tilværelse uten meg. Dere skal rope og jamre, men på den dagen skal jeg ikke la meg finne, for deres nådetid er over. Søk meg før det dype mørket kommer. Søk meg mens jeg er å finne, mens jeg lar meg finne. Sørlandet, Kristiansand, Søgne hør min røst og tvil ikke på dette. Dommen kommer. Den kommer til å velte inn over dere som en tsunami.

Jeg ser mørke. Jeg ser trengsler. Jeg ser skrik og jammer. Jeg ser angst og apati. Folk vet ikke hvor de skal vende seg hen. Men de som i oppriktig anger vender seg mot meg vil jeg la meg finne for, men det vil være et fåtall. De fleste vil spotte meg i sin stolthet. De fleste vil vende meg ryggen. Vel de fleste har allerede vendt meg ryggen. Selv om de sier at de tjener meg med sine lepper. Hør ikke på løgnene deres. Ta ikke del i deres ofringer. Det går alt mot en ende. Kan dere ikke føle det. Kan dere ikke se det. Så blinde dere er mine barn. Snakk ikke lenger om vekkelse. Snakk om omvendelse til dette folk. Dagen går mot kveld og kvelden går mot natt. Og natten kommer når ingen kan arbeide. Så stå på mens det er dag. Og frykt ikke, men gå frem i min kraft. Se ruinene ligger der fremdeles, men dere har ikke lært deres lekse.

Dommen kommer!


One thought on “DOMMEN KOMMER!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s