Vekterhelg på Storstua

HØR VÅRT LAND!

Den 31. mai i 2021 samlet 14 mennesker seg på en varde ovenfor Hokksund etter et initiativ fra Toralf Bakke. Vi ropte ut vår nød for nasjonen, og ba Gud om tilgivelse og nåde for land og folk. I ettertid kjente vi at dette bare var starten på et viktig arbeid som handler om å vekke opp Kristi kropp i Norge til en erkjennelse av hvilken åndelig krise nasjonen befinner seg i. Vi opplever at det er et akutt behov for å rope ut det profetiske ord, til oppvåkning og utrustning for landets kristne, og vi har en nød for at Guds menighet må reise seg i Kristus Jesus, og ta på seg Åndens fulle rustning, slik at den kan være i stand til å slukke djevelens brennende piler.

Vi som arrangerte, og talte på konferansen er dypt takknemlig til Gud for denne anledningen, og vi vil bare takke Storstua for at de stilte sin plattform til rådighet denne helgen. En stor takk også til alle som deltok på konferansen, og som responderte på budskapene med oppriktighet og gudsfrykt. Vi har en tro og et håp til Gud at Han vil samle Sin menighet i denne avgjørende time, til frelse for nasjonen, og måtte Han mobilisere landets frelste skare til en siste misjonsbølge før Han kommer igjen i skyen!

Må Gud velsigne deg som hører på, og vi håper at du benytter anledningen til å spre disse viktige budskapene videre til dine brødre og søstre i troen.

Jesus kommer snart!

Hilsen Toralf, Terje og Thor-Egil

Åpningsmøte fredag 29. oktober 2021 med Toralf Bakke – VEKTERKALLET

Formiddagsmøte lørdag 30. oktober 2021 med Thor-Egil Eik – ADVARSLENES TID ER FORBI

Bekreftende budskap lørdag 30.10.21

Apostlenes gjerninger 2.0

I tilknytning til denne undervisningen, ønsker jeg å dele et profetisk budskap, fremført av den amerikanske vekteren og profeten Jeff Byerly. Det er et alvorlig, men meget oppmuntrende budskap om hvilken åndsutgytelse som ligger foran oss – midt i trengsel og forfølgelse. Dette er Apostlenes gjerninger 2.0

Kveldsmøte lørdag 30. oktober 2021 med Terje Johnsen – BASUNEN LYDER

Formiddagsmøte søndag 31. oktober 2021 med Toralf Bakke – VEKTER ROPET

Bekreftende budskap søndag 31.10.21

Den siste store innhøstningen og Herrens dag!

Her er et syn som Thor-Egil delte på avslutningsmøtet, søndag 31. oktober. Det er skrevet på engelsk, man fremført på norsk i videoen.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s