DEN SMALE STI ✝️

Bred er den vei som fører til fortapelse, og smal er den vei som leder til himlenes rike!

Marcus Bloom leverer et godt gammeldags vekkelsesbudskap som skjærer som en kniv rett gjennom vår tids største forførelser. Et salvet budskap som med kirurgisk presisjon fjerner svulstene som suger ut livskraften fra dagens forførte menighet.

VEND OM! JESUS KOMMER SNART IGJEN!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s