Norwegian

BREVET

Kjære familie og venner, brødre og søstre i Ånden og dem det måtte angå.

Jeg har lenge tenkt på å ta kontakt med deg/dere, men har ikke helt klart å bestemme meg for når og hvordan, så til slutt har jeg landet på å skrive dette brevet til deg.

Som du vet har jeg en kristen tro, og jeg tror at Bibelen snakker til oss på flere plan. Den er en historisk bok, og er faktisk den historieboken i verden som har flest bevarte originalmanuskripter, så det bør ikke være noen særlig grunn til å tvile på om at man kan stole på Bibelen som historisk referanse. Bibelen er også en religiøs bok, som forteller oss historien om hvordan Gud skapte mennesket i Sitt bilde, og hvordan synden kom inn og ødela de paradisiske tilstandene som hersket før syndefallet.

Som religiøst veikart er Bibelen overraskende enkel, midt i all sin kompleksitet. Jesus oppsummerer den essensielle delen av Bibelen på Jesu tid – loven og profetene med følgende sitat: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av all din kraft og all din forstandog du skal elske din neste som deg selv»Matteus 22:37-39 Dette sitatet oppsummerer alle Bibelens mer enn 1300 sider i en enkelt setning!

Bibelen er også en profetisk bok, og det er her vi nærmer oss kjernen av hvorfor jeg ville skrive dette brevet til deg i utgangspunktet.

Bibelen inneholder hele 732 ulike forutsigelser om fremtiden (profetier), der mange gjentas flere ganger i Bibelens ulike bøker. F.eks.; at Israel skal vende tilbake til landet, Jesu død og oppstandelse og mere til. Av disse profetiene er 596 av dem allerede oppfylt og de resterende 136 har alle med Jesu gjenkomst eller tusenårsriket å gjøre. Da kunne man kanskje tenke seg at er det ikke er usannsynlig at de resterende 20% av profetiene også kommer til å bli oppfylt?

Jesu gjenkomst nærmer seg med stormskritt

Bibelen sier at på samme måte som Jesus reiste opp til Himmelen, skal Han en gang komme tilbake. Apostlenes gjerninger 1:11

Bibelen forteller oss også at tiden rett før Jesu gjenkomst vil være preget av uro og mange «tegn i tiden» som kriger og konflikter mellom ulike folkeslag og nasjoner, hungersnød, pest (pandemier), og jordskjelv på forskjellige steder. Dette er hva Jesus beskriver som «fødselsveer» i Matteus kapittel 24. Fødselsveer forteller oss om en nært forestående fødsel, og barnet vi venter på, er Jesus Kristus, som kom som Frelser ved sitt første komme. Når Han kommer den andre gangen, kommer Han som Dommer.

Trosbekjennelsen som benyttes i Kirken, summerer egentlig opp det hele på en veldig konkret og levende måte:

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige,

himmelens og jordens skaper.

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, 

som ble unnfanget ved Den hellige ånd,

født av jomfru Maria,

pint under Pontius Pilatus,

korsfestet, død og begravet,

fór ned til dødsriket,

stod opp fra de døde tredje dag,

fór opp til himmelen,

sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd,

skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

Jeg tror på Den hellige ånd,

en hellig, allmenn kirke,

de helliges samfunn,

syndenes forlatelse,

legemets oppstandelse 

og det evige liv.

Amen.

Nå tenker du sikkert: Hvordan skal vi forholde oss til alt dette, og hva er det Thor-Egil egentlig har tenkt på med dette brevet?

Dommen kommer – vi har blitt advart!

I desember 2018 hadde jeg en rystende opplevelse hjemme på kjøkkenet på Mølleveien, da vi bodde i Grimstad. Jeg skulle til å spise lunch, hadde på litt lovsang og var generelt lystig til sinns. Plutselig kommer en nød og et alvor jeg nesten ikke har kjent på hverken før eller siden, og jeg gråt og ropte til Gud om nåde for landet vårt og min familie. Hvor lenge dette varte er jeg usikker på, men jeg tror ikke jeg overdriver om jeg sier at det kan ha vart i en times tid.

Opplevelsen var såpass rystende, at jeg hadde behov for å gjøre noe med det. Jeg kunne ikke bare fortsette som om ingenting var skjedd, så jeg bestemte meg for å begynne året 2019 med en 40 dager lang faste, og slik ble det. 10 dager inn i fasten, den 12. januar 2019 (fasten begynte 2. januar), var det som om Helvetes porter åpnet seg under meg, og det var som om jeg stirret like ned i hva man kan kalle «Helvetes kjøkken». Den opplevelsen gav meg en stadig voksende innsikt i hva «mørkets fyrster og ondskapens åndehær i himmelrommet», som Efeserbrevets sjette kapittel skriver om, holder på å «koke sammen» av djevelskap og ondskap, som de lengter etter å tømme ut over menneskeheten.

Det var som om Gud sa til meg: «Hei, Thor-Egil! Har du lyst til å se verden gjennom Mine briller?»

Så ble jeg kastet inn i noe som opplevdes som noe i nærheten av et våkent mareritt, og som pågikk i uker og måneder. Jeg følte meg som profeten Jesaja, da han fikk budskapet om Babels fall i Jesaja kapittel 21 og versene 2, 3-4, 6, 9-10 (for dem som ønsker å lese det selv). Jeg var fullstendig lamslått!

Et halvt år senere måtte jeg søke Gud og be om veiledning, fordi jeg fikk så mye motstand på dette fra mennesker jeg stod sammen med i tjenesten for Gud. Og for å gjøre en lang historie kort, så svarte Gud meg etter den 19. dagen av en 21 dagers faste, med følgende bibelvers:

«Ved tro, etter å ha fått et guddommelig varsel om det som ennå ikke var synlig, bygde Noah i gudsfrykt en ark til frelse for sin husstand. Ved den ble han arving til den rettferdighet som er av troen.» –  Hebreerbrevet 11:7  

Dette bibelverset gav fullstendig mening i den situasjonen jeg og min familie befant oss i på daværende tidspunkt, og vi skjønte at dette var et varsel som vi ikke kunne ignorere. Derfor har vi tatt advarselen på største alvor, og lagt vinn på å forberede oss på det som kommer – både ut fra de advarslene vi kan lese om i Bibelen, og ut fra det vi opplever er i ferd med å skje med verden slik vi engang kjente den. Etter den 13. mars 2020, har verden blitt et annet sted, og det burde være nok å nevne sitatet «Den nye normalen», for å bringe gjenkjennelse hos de aller fleste. Verden har ikke vært seg selv siden.

Jeg fikk også to andre konkrete varsler i løpet av våren 2019. Det første var på Langfredag, da familien og jeg besøkte Dyreparken i Kristiansand.

Det var en helt fantastisk dag med blomstrende trær, strålende sol og 18-20 grader i skyggen. Jeg kunne ikke vært lykkeligere, men så hadde jeg en vemmelig følelse i magen, og jeg opplevde at det var som om Gud sa til meg: «Ta vare på denne dagen, Thor-Egil. Du vet aldri når du får en slik opplevelse igjen.»

Så flytter vi oss raskt frem til 17. mai samme år. Jeg vandrer nedover Storgata i Grimstad. Skyfri himmel og deilig vårsol på himmelen. Der! Plutselig fikk jeg nøyaktig den samme følelsen igjen, og denne gangen virket den kraftigere, og budskapet var på ny: «Ta vare på denne dagen Thor-Egil. Du vet aldri når dere kan feire nasjonaldagen igjen som en fri nasjon.» Jeg var i sjokk, og jeg bestemte meg for å dokumentere opplevelsen, og den filmen kan du se her om du har lyst (Den er på engelsk, men jeg håper det går bra allikevel):

Last days of Peace? 

Du finner den også nederst på forsiden på bloggen min: https://endtimetalks.com

Hva sier disse hendelsene meg, og hva betyr de? Det er litt vanskelig å beskrive hvordan en «magefølelse» oppleves, men jeg tror de aller fleste har hatt en eller annen opplevelse, der de har hatt en «magefølelse» om at «et-eller-annet» ikke var som det skulle, og som ved nærmere undersøkelse, opplevde at magefølelsen stemte. Du kan ikke helt forklare hvorfor, men jeg har alltid sagt: «magefølelsen har alltid rett» og som regel har det vist seg å stemme. Nå halvannet år etter, så opplever jeg at magefølelsen fikk rett nok en gang. Det ble ingen vanlig 17. mai-feiring i år, og det ser ikke ut til at det blir noen vanlig 17.mai-feiring, eller noen annen feiring under normale forhold – før vi får vaksinen … Det er i hvert fall det vi hører i alle kanaler. Og her kommer jeg til et av mine kjernepunkter og en av hovedgrunnene til at jeg ville skrive dette brevet til deg.

Det er mye man kan si om koronaviruset, men jeg skal ikke komme med så mye synsing rundt dette. Jeg vil anbefale hver enkelt å sjekke statistikkene på antall syke og døde i Norge og verden forøvrig, og sammenlikne statistikken over korona med andre pandemier og dødelige sykdommer. Gjør deg opp en mening selv, og snakk gjerne med fastlegen din. Jeg har diskutert denne situasjonen med min egen fastlege og fått gode råd av ham. Det viktigste han sa var: «Våg å tenke selv! Bruk din egen gode fornuft. Ta vare på kroppen din, og bygg opp immunforsvaret ditt!» Jeg skal ikke nevne alt legen og jeg diskuterte, men det var tydelig at han hadde hatt et våkent øye til tidligere massevaksineringer. Det er mange i legestanden som er skeptiske til effekten og nytten av disse. De fleste hauser opp denne koronavaksinen, men slike pandemi-vaksiner har tidligere vist seg å være en bløff. Det er nok å minne om den forrige pandemien for ca. 10 år siden, som viste seg å ha liten nytte, og mange kjente bivirkninger. Derfor bør det ikke være noen grunn til å forvente noe annet nå. Den viktigste effekten av korona-vaksinen, er nok effekten den har på lommeboken til dem som produserer den, dessverre. 

Spiller det så stor rolle om vi tar denne vaksinen eller ikke? Kan vi ikke bare ta den for sikkerhets skyld, tenker du kanskje?

Her vil jeg rope et stort varsko!

Det er mange bevis og indisier på at denne vaksinen vil kunne inneholde andre komponenter en kun det rent medisinske. Jeg har sett mange bevis på dette, og det bekreftes av uavhengige kilder, så vel som hos produsentene av vaksinen. Jeg skal henvise til en god del dokumentasjon, indisier, funn og observasjoner fra leger og journalister som har gransket dette fenomenet.

Den mest tilgjengelige informasjonen finner du hos foreningen Fritt vaksinevalghttps://www.frittvaksinevalg.com/hvorfor-fritt-vaksinevalg

En som også formidler kunnskap på en lettfattelig og grei måte, er Dr. Carrie Madej, som har hørt det fra produsentenes egen munn, og som kan underbygge sine påstander med forskning og fakta.

Her er et par videoer hvor hun presenterer sine funn:

Human 2.0

Dokumentasjon fra Moderna som er vaksineprodusent og har kontrakt med Amerikanske myndigheter. De legger ikke skjul på at de jobber med en vaksine som har teknologi som kan forandre kroppens DNA:https://www.modernatx.com/modernas-work-potential-vaccine-against-covid-19?utm_source=homepage&utm_medium=slider&utm_campaign=covid

Diskusjon med Dr. Kaufman (avansert medisinsk språk)

Jeg har full forståelse for dem som synes at alt dette om vaksinen høres langsøkt ut, og kanskje oppleves som ren sciencefiction, men da vil jeg oppfordre deg på å lese deg litt opp på fakta rundt all den teknologien som Dr. Carrie Madej snakker om. Du finner mye god fakta hos gravejournalist Whitney Webb:https://www.thelastamericanvagabond.com/category/whitney-webb/

og tidligere FEMA-offiser Celeste Solum:

Hennes Bio: https://shepherdsheart.life/pages/celeste-bio

Artikkel om vaksinens innhold:

https://shepherdsheart.life/blogs/news/invasion-of-the-hydrogel-body-snatchers

Oppfordring til kritisk tenkning og sivilt mot: https://shepherdsheart.life/blogs/news/you-are-about-to-be-hit-with-seductive-covid-messaging-how-will-you-respond

Sitat fra Microsoft:

«Ingen vil kunne kjøpe eller selge uten vår teknologi.» (Parafrasert oversettelse).

De avsluttende ting

Jeg vil gjerne runde av dette brevet med en personlig oppfordring til deg, sammen med en ganske tydelig og sterk advarsel og fra Bibelen.

Dyrets merke

«15 Han ble gitt makt til å gi ånde til dyrets bilde, slik at dyrets bilde skulle snakke, og gjøre det slik at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde, ble drept.

16 Han gjør slik at alle, både små og store, rike og fattige, frie og slaver, tar imot et merke på sin høyre hånd eller på sin panne,

17 og gjør slik at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket eller dyrets navn eller tallet for hans navn.

18 Her er visdommen. La den som har forstand, regne ut dyrets tall, for det er et menneskes tall. Hans tall er 666.» Johannes åpenbaring 13:15-18

9 Så fulgte en tredje engel etter dem og sa med høy røst: «Hvis noen tilber dyret og hans bilde, og tar imot hans merke på pannen eller på hånden,

10 da skal også han drikke av Guds vredesvin, som blir utøst ublandet i Hans vredes beger. Han skal pines med ild og svovel foran de hellige engler og foran Lammet.

11 Røyken av deres pine stiger opp i all evighet. De har ingen hvile verken dag eller natt, de som tilber dyret og hans bilde, og hver den som tar imot hans navns merke.»

12 Her er de helliges tålmodighet. Her er de som holder fast på Guds bud og troen på Jesus.

13 Så hørte jeg en røst fra Himmelen si til meg: «Skriv: Salige er de døde som dør i Herren fra nå av.» «Ja», sier Ånden, «slik at de får hvile fra sitt strev, og deres gjerninger følger med dem.» –  Johannes åpenbaring 14:9-13

Sier jeg at vaksinen er Dyrets merke? Det gjør jeg nødvendigvis ikke. Det jeg opplever er at vaksinen mest sannsynlig er en «trojansk hest» som har som formål å endre kroppens DNA, og det er alvorlig! Intet menneske på jorden har mandat til å tukle med Guds skaperverk ustraffet, og konsekvensene ved å tillate det utført på sin egen kropp, er evige! Du kan lese mer om de ulike metodene for dette fenomenet på Biohacking sin blogg: https://biohackinfo.com/news-bill-gates-id2020-vaccine-implant-covid-19-digital-certificates/

Du kan også lese mer om «Biohacking» på NRK.no: https://www.nrk.no/urix/xl/far-satt-inn-databrikke-i-handen-_-tror-vi-alle-skal-bli-kyborger-i-fremtiden-1.14461296

Men, det kan se ut til at vaksinen er en forløper til dyrets merke, som mest sannsynlig er en integrert del av denne teknologiske djevelskapen, som mest sannsynlig kombinerer digital ID, vaksinekort, smittesporing, digitale betalingsløsninger mm, og da blir det akkurat slik som bibelen forutsier dette: «Ingen kan kjøpe og selge uten den som har dyrets merke på sin hånd eller sin panne.»

Her er en artikkel som viser hva GAVIBill Gates og MasterCard med flere tester ut i Afrika:https://www.globalresearch.ca/africa-testing-ground-trust-stamp-vaccine-record-payment-system/5718374

Trenger vi egentlig flere bevis?

Det oppleves litt spesielt å plutselig oppdage at du kanskje tilhører den generasjonen som skal få oppleve alt det Bibelen har forutsagt skal skje i tiden før Jesus kommer tilbake. Men nå kan det unektelig se ut som vi er her, enten vi liker det eller ikke, og det medfører endel ubehagelige konsekvenser, og stiller oss overfor mange viktige, vanskelige og meget alvorlige valg.

  • Dersom du tar Dyrets merke er du evig fortapt. Det er Bibelen veldig klar på! Du vil sikkert kunne leve noen år innenfor «Dyrets rike» og deres digitale fengsel, som mest sannsynlig vil likne på samfunnet beskrevet i George Orwells «1984», men sjelen din vil ikke overleve, og Guds dom vil ramme deg uten skånsel eller nåde. NRK har laget en dokumentar fra Kina, hvor de har testet ut all denne overvåkningsteknologien som nå også er i ferd med å spre seg til resten av verden under dekke av at den er «nødvendig» for å hindre smittespredning: https://tv.nrk.no/program/KOID23006919 (Den er ikke tilgjengelig lenger, men det finnes flere tilsvarende dokumentarer under samme søket på NRK.no)
  • Dersom du søker tilflukt og trøst hos Jesus Kristus og bestemmer deg for å gi livet ditt til Ham, er det stor sannsynlighet for at du vil oppleve forfølgelse og hån, og mange kristne vil mest troligvis dø som martyrer. Men frykt ikke! Gud vil gi deg kraft til å overvinne frykt og motstand fra syndere, og du vil få anledning til å hjelpe mange fortvilede mennesker ombord i «Arken», som er Jesus Kristus den oppstandne – vår Herre og Frelser. Guds enbårne sønn. ✝️

Dersom du ikke opplever at du har et personlig forhold til Jesus i dag, så vil jeg fra hjertet anbefale deg å gjøre noe med det. 

Bibelen sier at: «I dag er frelsens dag!» 2. Korinterbrev 6:2 Og «Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst!» Romerbrevet 10:13

Apostlenes gjerninger 2:38 finner du god veiledning på hvordan du kan bli «født på ny». Der forteller Peter hvordan man enkelt kan komme inn i Guds rike.

  1. Først må man omvende seg fra sin synd og vende seg til Gud og be om forlatelse. 
  2. Man tror at Jesus døde på korset i ditt sted, og at Hans blod er betalingsmiddelet som betaler for dine synder, og renser deg fra all urettferdighet.
  3. Siden lar du deg døpe for å få vasket bort dine synder, og begrave det gamle syndelegemet, og …
  4. Gud vil kvittere med å gi deg Sin Hellige Ånd som gave.

Nå har du blitt født på ny, men det er ikke sikkert det er nok til å bli bevart gjennom hele livet, slik at du kommer trygt hele veien hjem til Himmelen. Det er mange farer underveis. Matteus 24:13 sier at «den som holder ut til enden skal bli frelst!»

Du må holde fast på ditt nye liv, koste hva det koste vil, og du kan være sikker på at du kommer til å oppleve vanskeligheter fremover. Jeg ville ikke vært ærlig om jeg hadde sagt deg noe annet, men alternativet er så mye verre.

Jesus sa: «Frykt ikke for dem som slår kroppen ihjel. Frykt heller Gud som har makt til å kaste dere i Helvete!» –  Lukas 12:4-12

Jeg vil også anbefale deg å lese lignelsen om de fire jordsmonn i Markus Evangelium kapittel 4. Der ser du hvem som kommer til himmelen. Det er de som har bevart Jesu ord / Bibelens ord i et godt og vakkert hjerte, slik at det bærer frukt for evigheten.

Kjære deg. Jesus kommer snart igjen! Jeg har gått og tenkt på å skrive dette brevet i flere måneder, men har dratt meg for å gjøre det, fordi det er så kontroversielt. Det er ikke noe lystig budskap jeg har å komme med, tvert imot. Det er en sterk advarsel om at verden er i ferd med å gå av hengslene og at vi risikerer å bli kastet inn i en periode av krig og kaos, naturkatastrofer og globalt diktatur.

Jeg håper at du ser hjertet bak de alvorlige ordene, og jeg kan ikke gjøre annet enn å oppfordre deg til å åpne Bibelen og lese selv hvilke advarsler Jesus og apostlene gir om «de siste tider»* (som har vart siden Jesus fór opp til Himmelen i år 33, og som nå ser ut å komme til sin avslutning). – *1 Korinterbrev 10:11

Om du vil vite mer, kan du gjerne lese deg opp på bloggen min: www.endtimetalks.com eller se dette seminaret som jeg holdt i høstferien: 

Du er også hjertelig velkommen til å ringe eller komme på besøk om du vil snakke om alt dette, eller om du har noen spørsmål.

Som en avslutning vil jeg ønske deg Guds fred og si at jeg ber for deg og din familie så ofte jeg kan. Jeg ber om at dere skal være trygge og at dere må finne Guds fred i deres hjerter (dersom dere ennå ikke har funnet den), og at vi en dag skal få oppleve å møtes igjen i Guds Himmel.

Her er til slutt noen enkle og greie presentasjoner av evangeliet. Håper du finner hele veien hjem. Og om du allerede har din sak i orden med Gud, så be over hvem du skal snakke med, og kanskje lede videre på veien til evig liv i Kristus Jesus!

Evangeliet 


Med kjærlig hilsen

Thor-Egil
eMail: thoregil@fastmail.com

STORMENE KOMMER!

Kjære venner! Kjære søsken i troen på Jesus Kristus og alle dere andre. Jeg har laget en personlig hilsen som i utgangspunktet er tiltenkt mine følgere på bloggen Endtimetalks.com, men som jeg tror flere kan ha nytte av.


Et spørsmål:
Hvis du hadde spurt besteforeldrene dine eller oldeforeldrene dine om de hadde blitt glad for en advarsel i god tid før tyskerne invaderte Norge 9. april 1940 – hva tror du de hadde svart? Jeg tror de aller fleste hadde vært glade om de den gangen hadde fått et tidlig varsel som gav dem en ekstra mulighet til å øke matlageret sitt, eller få i gang grønnsakshagen, saltet ned litt ekstra sild og syltet noen ekstra epler og kirsebær fra frukthagen sin. Den dagen tyskerne kom snikende om morgenen 9. april, og gjorde Norge til et terrorregime over natten, var det for sent!Hverdagen ble preget av rasjoneringskort, Amerikapakker og sulteforing de neste 5 årene, og friheten som vi satte så høyt forsvant over natten.


Hvis du tror at utsagnet “Aldri mer 9. april” innebærer noen garanti for at vi aldri kommer til å oppleve det samme igjen, så tror jeg du like godt kan bla videre. Men, hvis du holder det for sannsynlig at Norge igjen kunne oppleve vanskelige tider, enten det skyldes krig, naturkatastrofer eller andre forhold – da tror jeg at denne videoen kan si deg noe.


Lytt! Be! Handle!
Gud velsigne deg og dine kjære!
-Thor-Egil

Kan du høre Min stemme?

Mitt barn. Kan du høre Min stemme? Kan du høre Min røst når Jeg taler til deg? Kan du høre Meg tale til deg gjennom Mitt Ord? Kan du høre Meg tale til deg ved Min Ånd? Klarer du å høre Min røst gjennom Mine Hellige profeter og vektere på muren? Kjære barn – hør Min røst når Jeg taler til deg! Hør Mitt Ord når du leser det! Lytt til Mine profeter og vektere når de advarer deg, formaner deg og oppmuntrer deg! Står det ikke i Mitt Ord at dere ikke skal forakte profetisk tale? Talte ikke Jeg Er til Peter og Johannes på forklarelsens Berg, og det i nærvær av mine to vitner Moses og Elias og Min Enbårne Sønn? Allikevel står det – Desto fastere har dere det profetiske ord, som er gitt dere (søk opp resten).

Mine barn. Hør Min Røst! Gi akt på Mitt Ord! Hør Mine profeter og vektere!

Frykt ikke for Jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring for Jeg Er din Gud!

Dagene som ligger foran dere er krevende, mine barn, og mange vil komme til å ønske at de hadde gitt akt på Mitt Ord tidligere! Bli ikke forført av denne verdens Ånd. Lukk ikke dine ører til Mitt Ord! La deg ikke lure av forførende ånder og demoners læresetninger, sett ikke din lit til noe menneske – ikke engang deres myndigheter. Verden ligger i det onde, og den hater Min sønn og alt Han står for, og de søker å utslette alt som minner om Ham, og det inkluderer dere.

Søk Mitt ansikt nå, før det er for sent! Snart kommer dere frem til beslutningens dal, og da må dere velge mellom Kristus eller Antikrist. Og har du ikke bestemt deg på forhånd, blir det vanskelig for deg å stå imot alle forførende ånder.

Søk Meg når Jeg er å finne. Kall på Meg dem stund Jeg er nær!

Jeg elsker dere alle Mine barn – å hvor Jeg lengter etter å se dere alle!

Din Far i Himmelen, som elsker deg med en Evig kjærlighet.

Lammets bryllup

5. juni 2020

Min kjære sønn, mine kjære barn, Jeg elsker dere av hele Mitt hjerte. På samme måte som jeg elsker Min sønn, Jesus Kristus, elsker Jeg dere med en evig kjærlighet. Da Jeg vandret sammen med Adam og Eva i hagen, var det fullkomment alt sammen, og vi hadde fellesskap med hverandre ansikt til ansikt. Snart skal vi møtes igjen, og da skal vi på ny treffes ansikt til ansikt, og alt skal åpenbares for dere alle, kjære barn. Å som jeg gleder meg til dem dagen, hvor vi skal feire Lammets bryllup sammen, og være samlet igjen på en ny himmel og en ny jord. – Johannes åpenbaring 19:7

På samme måte som Min sønn Jesus Kristus måtte gjennomgå mange prøvelser for å bli renset for oppdraget Han hadde påtatt seg, så må dere også forberede dere på lidelse for Min sønns navns skyld.

Jeg skal rense dere og utruste dere for oppdraget som ligger foran, og dere skal få se på en maktdemonstrasjon dere aldri har sett maken til, og som heller aldri mer skal komme igjen. Frykt ikke, Mine barn for prøvelsene som er i ferd med å øses ut over dere i disse dager. Har Jeg ikke sagt dere at Min barns fred skal være stor? – Jesaja 54:13

Verden kommer til å rives i fillebiter av angst for alt som kommer over jorden, og midt i alt kaoset, skal Min fred hvile over dere som aldri før. Hold dere bare nær til Meg, så skal jeg ta Meg av dere. – Lukas 21:26

Frykt heller ikke for dem som kan slå kroppene deres ihjel, men frykt heller Meg, som har makt til å kaste dere i Helvete.

Søk Mitt ansikt nå, for nærmere instruksjoner, og vær rede i tide og utide til å avgi vitnesbyrd til dem Jeg sender til dere. Mange er kalt, men få er utvalgt. – Matteus 20:16     

Dere, Mine utvalgte må ta på dere Åndens fulle rustning, og stå djevelen imot, så skal han fly fra dere.

Dere av Mine barn som ser Min hånd i alt dette, ser frem mot alt som kommer til å skje fremover, på samme måte som en far og en mor som står fremfor en barnefødsel. 
– Matthew 24:6-8 Man bever for fødselsriene, smerten og dramatikken, men det klarer allikevel ikke å overskygge gleden over at dere snart skal bli foreldre! Slik er det Jeg har det akkurat nå. Jeg bever for trengselen, uroen og dramatikken, samtidig gleder Jeg Meg over alle mine elskede barn som kommer til å rope ut til Meg for frelse og forløsning i nødens stund, og da skal Jeg høre dem, og svare dem, og utfri dem i samme stund.

Å som Jeg gleder Meg til bryllupsfesten, når Min sønn har vært på jorden en annen gang – nå for å hente hjem sin brud til de evige boliger.

Gi akt på Mitt ord, og se dere ikke engstelig om for folkeslagene som raser. – Salme 2:1-3 Når dere ser alt dette skje, da løft deres hode og se opp, for deres forløsning nærmer seg! 
– Lukas 21:28

Jeg elsker dere Mine barn, og Jeg gleder meg til bryllupsfesten!

Vær trofast! Hold ut! Vent på brudgommen! Jesus kommer snart!

Din Far som elsker deg, med en evig kjærlighet.

Jesus kommer snart – er du REDE?

Ja, Jeg kommer snart, sier Herren! Merker dere det ikke? Fødselsveene har så smått begynt å gjøre seg gjeldende, og snart vil dere høre om krig og rykter om krig, hungersnød og pest, og jordskjelv på forskjellige steder. Det viktigste Jeg har sagt dere om denne tiden, er at dere skal ikke la dere forføre – ikke av noen. Det er ikke uten grunn at Jeg har sagt så tydelig at dere ikke skal la noe menneske forføre dere! Klarer dere å ta dette innover dere?

Det er heller ikke uten grunn at det står, «ta ikke del i denne verden!» 
– 1. Johannes 1:15. Verden er dømt til undergang – Johannes 3:17-21 og Joel 2-3, og dere kommer til å forgå sammen med den, dersom dere ikke gir akt på Mitt ord!

La Meg minne om hva som står i Johannes åpenbaring om å komme ut av Babylon. Babylon er ikke noen konspirasjonsteori, Babylon er det regjerende riket på jorden, og de har hele verden i sin hånd, for en liten stund til, men snart kommer det til å falle sammen som et korthus, og du vil gå med i dragsuget, om du ikke har adskilt deg fra denne verden før det skjer. Hvem eier huset du bor i? Er det ditt eget, eller er det banken som eier det? Hva tror du skjer med huset du bor i hvis du blir uten arbeid og ikke kan betale? Du vil bli kastet på dør.

Jeg overdriver ikke, se hva som skjer i USA nå, like for øynene deres. Med 30-40 millioner mennesker uten arbeid i snart 3 måneder … hva tror du vil skje med dem som ikke kan betale husleien sin om ytterligere 3 måneder, hvis dette fortsetter? 

Du sier; dette kommer til å gå over, og Gud vil fri oss ut … Jeg, Herren sier; du må lese hva det står i Mitt ord om hva som skjer når Jeg sender pest i landet. Har Mitt folk omvendt seg? Har dere? Det er bare en liten rest som har søkt nærmere Mitt ansikt, mens det store flertallet lever i fornektelse, og tror ikke at det er Jeg som har sendt pesten som har plaget dere de siste månedene.

Våkn opp, Mine kjære! Dette er bare begynnelsen! Hvordan tror du det blir når jeg sender neste bølge? Er du klar for det?

Har du ditt hus i orden? Er barna dine frelst? Er du venn med ektefellen din? Har du noe uoppgjort med noe menneske?

Skylder du penger? Er du forberedt på forfølgelse under vanskelige levevilkår?

Kan du klare å skaffe mat hvis du ikke har penger? Hvis du må velge mellom Dyrets merke eller sultedøden for deg og din familie, hva velger du da?

Har du mer fokus på det som foregår i denne verden enn liten stund, enn hvor du skal tilbringe evigheten?

Er det mulig å være Mitt barn og ta Dyrets merke? Dette er vanskelige spørsmål for noen, og mange velger å bortforklare hva Mitt ord sier om dette, men ingen skal komme til Meg og si at de ikke var advart mot Dyrets merke. Avisene og de sosiale mediene har vært fulle av advarsler de siste månedene, så det er ingen unnskyldning.

Hvorfor tror du Jeg prøver å advare dere? Fordi Jeg vet hva som kommer, og fordi Jeg vet at det snart ikke vil finnes noe sted å gjemme seg, uten om i Meg. På samme måte som Mitt folk Israel opplevde i Egypt, vil Jeg straffe denne verdens system. De som stolte på Meg, ble beskyttet mot plagene Jeg sendte. Hadde de ikke strøket blodet på dørlistene, hadde de forgått sammen med egypterne.

Noah og hans familie ble berget for sin tro, men resten av verden gikk under.

Når Min dom nå kommer til å rase over jorden, er det bare ett sted å gjemme seg, og det er i Min sønn Jesus Kristus!

Derfor – la dere ikke forføre. Tro på Min sønn, og tro på Meg, skal dere leve om dere enn dør. Mange kommer til å oppleve harde tider, men frykt ikke, for Jeg har lovet å være med dere ALLE dager inntil verdens ende!

Det nærmer seg tiden for alle tings avslutning, og Mitt ønske er at dere alle var som de kloke jomfruene, som hadde olje på lampene sine. De fikk gå inn til bryllupsfesten sammen med brudgommen, mens de andre måtte stå utenfor, hvor det er gråt og tenners gnissel.

Hvis du klarer å sette deg selv i samme situasjon, vil det være til hjelp for deg, og du vil stille bedre forberedt. Hvis du tenker som så, at du har alt i orden, du er jo frelst, og har ditt navn skrevet i Livets Bok, så er det deg til ingen nytte dersom du ikke gir akt på Mitt ord. – Hebreerne 4:2 

Har jeg ikke makt til å stryke ditt navn bort fra livets bok? Har du ikke hørt om ulydighetens barn? – Efeserne 2:2, 5:6 og Kolosserne 3:6

Igjen, la deg IKKE forføre! Denne verden er gjennomtrukket av den onde! Den har ingen del i Meg! Og dersom du har satt din lit til mennesker, selv om det skulle være ditt lands myndigheter, så er det ikke noe bedre enn om Sjadrak, Mesak og Abed-Nego hadde bøyet seg for Nebuchadnezzar. De hadde bestemt seg for å følge Meg, uansett hva myndighetene sa, og var villige til å dø for meg, fremfor å bøye seg for kongen.

Er du villig til å gå i fengsel fremfor å forurense kroppen med en forrædersk vaksine?

Er du villig til å sulte fremfor å ta Dyrets merke?

Du må bestemme deg for hva du vil nå, mens det ennå er tid. Har du ikke gjort opp din sak med Meg, før forfølgelsen kommer, blir det hardt å stå imot presset!

Jeg sier ikke alt dette for å skremme dere, mine barn. Jeg gjør det enhver av dere ville gjort og som dere daglig gjør med deres egne barn – når dere advarer dem og formaner dem til å være forsiktige, så de ikke havner i ulykkelige omstendigheter.

Jeg har kalt dere til å overvinne det onde, og til å leve seirende, selv om det skulle koste dere livet. – Johannes åpenbaring 12:10-12

Verden kommer til å forandre seg like plutselig som den gjorde det våren 1940. Da gikk verden inn i et 5 år langt mareritt, og mange opplevde å få friheten inndratt av diktatoriske myndigheter. Bare se på deler av Skandinavia som ble nazist-styrt over natten. Våkn opp du som sover, og la Kristus lyse for deg! Tro Meg, du vil ikke sove på post, når nattens mørke plutselig legger seg over jorden – da blir du et offer.

Min sønn Jesus Kristus kommer snart. Er du REDE?

Gud, din Far som elsker deg med en evig kjærlighet

Bekreftelser: 

https://byronsearle.blogspot.com/2020/05/big-rocks.html

https://byronsearle.blogspot.com/2020/05/gathering-storms.html

Dyrets merke og Åndens kraft

Min kjære, skriv ned det jeg taler til deg.

Det kommer en tid, ja den er nå, da dere vil se under og tegn som dere aldri har sett før. Lamme vil gå, døve høre, og de blinde skal få se igjen.

Har jeg ikle sagt dere, at dere skal gjøre større gjerninger enn Jeg har gjort?

Etterhvert som mørket vil senke seg i stadig økende grad på jorden, vil Jeg øse ut min Ånd over alle dem som har olje på lampene sine. Dere skal betjene massene og gi dem det Jeg har gitt dere, og mange vil komme til tro, når de ser de gjerningene dere gjør i Mitt navn.

La dere ikke forføre av tidsånden. Mange vil bli fristet til å følge myndighetenes krav, i håp om å skape trygghet for seg og sine, men det er et falskt håp, som bare vil fange dere i en snare dere aldri vil komme ut av igjen. Har Jeg ikke sagt om dem som tar Dyrets merke, at han eller hun er forbannet bort fra Mitt rike for evig tid?  Johannes Åpenbaring 14:9-12 

Ikke sett deres lit til mennesker – de regjerende kreftene på jorden søker å endre deres DNA, og gjøre dere til hybrider, og da er dere ikke lenger mine skapninger. Her gjelder det å ha visdom, som det står i Mitt Ord; og avsløre den ondes listige planer. Det er kun Adams slekt som kan bli frelst, derfor er det så viktig at dere ikke lar dere lure.  Johannes Åpenbaring 13   

Frykt ikke, for Jeg er med dere, alle dager inntil verdens ende! Jesaia 41:10Matteus 28:20 

Er det ikke bedre å havne i fengsel og lide en kort stund for Mitt navns skyld, enn å måtte brenne i evighet sammen med djevelen og hans falne engler?

Glem ikke hva jeg gjorde med Paulus og Silas da de satt i fangenskap for sin tro – hele fengselet ristet og fangevokteren og hele hans familie ble frelst. Apostlenes gjerninger 16:16-40 

Det nærmer seg tiden for alle tings ende, men før Jeg kommer igjen for å hente dere, vi dere se Meg virke i dere med Min Ånd på en måte dere aldri før har sett! Joel 2:38-32   –  Johannes 14:12 

Midt i trengsler og vanskeligheter, vil dere se Min Ånd manifestert så sterkt at selv de mest hardbarkede motstanderne av Mitt kors, vil måtte bøye kne og erkjenne at Jeg Er Guds Sønn, og den eneste som kan frelse dere fra den kommende vreden.

La dere ikke skremme til å ta dyrets merke – det vil få evige konsekvenser!

Tro på Gud og tro på Meg!

Har Jeg ikke sagt deg at om du tror på Meg, så skal du se Guds herlighet? Johannes 11:40 

Tiden er kommet for oppfyllelsen av alt Jeg har sagt dere! Kan dere ikke merke det?

Løft deres hode og se opp, for deres forløsning nærmer seg! Lukas 21:28 

Jeg elsker dere, mine kjære.

-Jesus Kristus

Etter å ha mottatt budskapet, ble jeg minnet om lovsangen “Om du tror” med Andreas Wennemo, og vil oppfordre deg som leser eller hører på dette budskapet, om å søke Gud i lovsang, tilbedelse og bønn for hva Han ønsker å tale til deg direkte. Kanskje vil Han bekrefte dette budskapet for deg, kanskje ikke. Kanskje Han vil lede deg til guds ord? Kanskje Han vil minne deg om noe du bør gjøre (eller ikke gjøre). Uansett – ta alltid budskap som dette til Herren, for å prøve det på Guds Ord, og for å be Ham om ledelse. Her er sangen. Gud velsigne deg!

 «Om du tror»

Om du tror, skal du få se

Se Guds herlighet på dette sted

Åpne ditt hjerte der hvor du står

Han gir salve til dine sår

Jesus Han er mer enn nok for deg

Din synd tok Han på seg

Hellig, Han er ren, rettferdig

Hans blod vil rense deg fra all din synd,

all urettferdighet

Åpne ditt hjerte der hvor du står

Han gir salve til dine sår

Jesus Han er mer enn nok for deg

Din synd tok Han på seg

Jesus, Jesus Han elsker deg

Jesus, Han gav sitt liv for deg

Åpne ditt hjerte der hvor du står

Han gir salve til dine sår

Jesus Han er mer enn nok for deg

Din synd tok Han på seg – x2 

Bygg et hus for Herren!

11. mai 2020

Jeg sitter innfor Herrens åsyn etter tidlig morgentur, med lovsang på øret og kjenner litt på takknemlighet for at budskapet Han gav meg i går (søndag 10. mai). Det ble godt mottatt da jeg fremførte det i menigheten, spesielt dette med at vi etterhvert skal høre Guds stemme slik som Moses gjorde. Og i det samme øyeblikket kommer Herrens nærvær over meg, og i det jeg løfter hendene, ser jeg en stor megafon som kommer ned fra Himmelen. Den likner på samme tid en stor kirkeklokke av kobber eller messing, da det er et slags grønnskjær rundt den.

Så hører jeg fra megafonen «Jeg ELSKER deg, min sønn!», og det treffer meg som trykkbølger, og gir gjenklang i hele meg, og spesielt i brystregionen. Jeg kjenner at jeg gråter ganske kraftig, i det lydbølgene treffer meg, og så fortsetter Herren å tale til meg.  

Noe av det Han sa, oppfattet jeg i ettertid som personlig, men resten av budskapet som kom, ønsker jeg å dele med dere, for det opplever jeg var hensikten med dette budskapet. 

Det neste jeg hører, er et ord jeg kjenner godt, og som jeg ble minnet på tidligere på dagen: «Det du hører, skriv det tydelig ned på tavlene, så det kan leses med letthet!» – Habakkuk 2:1-3

Og da var det jeg grep telefonen for å begynne å skrive…

Jeg setter meg ned igjen, og spør Herren om Han har noe mer på hjertet, og da hører jeg Han si:

Du skal skrive dette: «Er det tid for dere til å bo i bordkledde hus, mens dette huset ligger i ruiner? 

Nå sier Herren, hærskarenes Gud: Legg merke til hvordan det går dere! Dere sår mye, men høster lite i hus. Dere spiser, men blir ikke mette. Dere drikker, men slokker ikke tørsten. Dere kler dere, men ingen blir varm. Og den som tjener for lønn, får lønnen i en pung med hull i. 

«Så sier Herren, hærskarenes Gud: Legg merke til hvordan det går dere! Gå opp i fjellet og hent tømmer! Bygg huset! Så vil jeg ha behag i det og herliggjøre meg, sier Herren.» – Haggai 1:4-8

Jeg snakker ikke lenger om å bygge et tempel med menneskehender. Jeg har tatt bolig inni dere, derfor vil Jeg at dere skal bygge en bolig som er verdig til å ta imot Min herlighet. Ja, frelsen er av bare nåde, men hellighet og gudsfrykt kommer gjennom at dere selv renser dere, liksom Jeg er ren! «Hver den som har dette håpet til Ham, renser seg selv, liksom Han er ren.» – 1. Johannes 3:3

På samme måte som Jeg rev ned tempelet i Jerusalem, og ikke lot det være igjen stein oppå stein, så vil Jeg legge denne verden i grus? Likner det ikke Meg å gjøre slik, sier du? Hvis Jeg ikke sparte det aller helligste til Mitt eget utvalgte folk, Israel, hvordan kan du tro at Jeg vil spare verdens riker som har djevelen til far?

La deg ikke forføre – hele verden ligger i det onde, og syndebegeret er fullt! 
 1. Mosebok 15:13-16.  Tiden for Min dom er allerede overmoden, det er kun Min godhet som holder tilbake, for at noen (Så mange som mulig) skal bli frelst!)

Derfor må dere bare jobbe på spreng, for natten kommer da ingen kan arbeide. Det vil si; Jeg har spart Mine utvalgte og englene til å gå ut og bringe inn høsten, midt under nattens mørke. – Jesaja 60:1-2 Og når alle har hørt, da vil Jeg komme tilbake for å dømme levende og døde.   Matteus 24:14, 1. Peter 4:5

Jeg skulle ønske jeg kunne rope like sterkt inn i dere alle, men dere vil ikke høre. Dere holder for ørene, og tenker at: «dette kan ikke være sant! Gud er jo bare en god og kjærlig Gud, full av nåde og miskunnhet.»

Da sier Jeg, at du bør blåse støv av Bibelen din, og lese litt om hvordan Jeg grep inn da Jeg levde blant mitt folk Israel. «Ja, men det var i gamle-testamentlig tid, nå er vi i det nye testamentets tid,» sier du!

Har du ikke hørt at Mitt navn er; «Jeg ER!» – 2. Mosebok 3:14

Fra evighet og til evighet, «Er Jeg!» – Salomos Ordspråk 8:23

Les om Noahs dager! Hvordan så det samfunnet ut? Verden var sunket ned i det ytterste mørke, og det var bare vold og krig overalt, og Jeg angret på at Jeg hadde skapt menneskene.

Har Jeg ikke sagt dere, at før Menneskesønnen kommer tilbake, skal verden være som den var på Noahs dager? – Matteus 24:37

La deg ikke forføre av menneskers bud og læresetninger. Jeg er fra evighet og til evighet av den samme, og Jeg kommer tilbake for å dømme levende og døde!

Til slutt vil Jeg si: «Vær hellig, liksom Jeg er hellig!» – 3. Mosebok 19:2

«Bli ren, liksom Jeg er ren!»  – 1. Johannes 3:3

Rens ditt tempel, så Jeg kan ta bolig inni deg med HELE Min fylde, og overstrømme deg med Min kraft og herlighet!

«Hellige dere, for i morgen gjør Jeg under!» – Josva 3:5

Hilsen din Far, som Elsker deg med en EVIG kjærlighet

Gud, din far

Budskap til Menigheten – 10.05.2020

Det kommer en tid, da de som søker Meg, skal oppleve et mye sterkere nærvær enn det dere opplever nå. Jeg vil tale til dere omtrent som jeg talte til Moses. Jeg vil lede dere i ørkenen og Jeg vil lede dere på høydene, i de dype daler og i åpent lende. Dere må bare stole på Meg, og ikke sette deres lit til dere selv. Se, Jeg kommer snart, kan dere ikke merke det?

Men før jeg kommer, må dere bruke tiden godt, og rense dere selv, liksom Jeg er ren. Dere vet jo at det står; uten hellighet, kan ingen se Herren! Det er et sant, ord, og det vil Jeg at dere skal ta til dere, og da i mye større grad, ettersom dere ser at Dagen nærmer seg. Det blir mange harde prøvelser fremover, men har ikke Jeg sagt dere, at Jeg er med dere ALLE dager inntil verdens ende? Frykt ikke for hva som vil komme over jorden, på sammme måte som jeg bevarte Mitt folk gjennom plagene som kom over Egypt, vil Jeg bevare dere gjennom de plagene som kommer over denne verden. Tro ikke de som sier at jeg skal ta dere ut før det er tid for mitt andre komme, dere vet at Jeg har sagt at i denne verden skal dere ha trengsel, men frykt ikke, Min fred gir jeg dere, ikke som verden gir, gir jeg dere!

Fortsett og be til Meg for dine kjære, og for Kongehus og Regjering. Forførelsen i verden er stor allerede nå, men dere har ikke sett noe enda mot det som skal komme. Først må frafallet komme, før den lovløse trer fram, men det er kanskje nærmere enn dere tror. Akkurat mens Jeg taler, driver fienden deres og legger planer om hvordan han skal fange dere med list og lempe. Tro ikke på løgnene deres, Tro på Gud og tro på Meg! Jeg er Veien, Sannheten og Livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom Meg!

Lær av de første kristne; de forkynte evangeliet med kraft, midt under sterk trengsel og forfølgelse, selv under Keiser Nero’s vanvidd og galskap, våget Mine trofaste vitner å bekjenne Meg for mennesker, og de hadde ikke sitt liv kjært like til døden. Tro ikke at det blir noe annerledes for dere, Mine kjære! Den har stor kjærlighet som gir sitt liv for sine venner. Jeg sier igjen, som Jeg har sagt så mange ganger før; bli ikke likedannet med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er Guds gode, velbehagelige og fullkomne vilje.

Søk Mitt ansikt, og bruk god tid i vårt daglige fellesskap. Svikt ikke forsamlingen, og det enda mer nå som dere ser at dagen nærmer seg. Noen steder vil det bli helt forbudt og samles i Mitt navn, men vær ikke redde. Har jeg ikke sagt at der to eller tre samles i Mitt navn, der er Jeg midt i blant dere?

Jeg vil sende dere mennesker som lengter etter fred i hjertet, og dere skal betjene dem, og døpe dem og lære dem og holde alt jeg har befalt dere, og se Jeg er med dere inntil verdens ende!

Hold fast på det du har, og la ingen ta din krone fra deg!

Det nærmer seg tiden for oppfyllelsen av alle Mine løfter, ja, Jeg sier dere at timen er alt kommet. Ta på deg Guds fulle rustning, så dere kan være i stand til å stå imot på den onde dag og bli stående etter å ha vunnet seier i alle ting.

Når dere ser alt dette skje, se da opp og løft da hodene deres, for deres forløsning nærmer seg!

Jeg elsker dere!

Jesus Kristus

Konspirasjonsteorier om Bill Gates

Faktisk.no er i dag 9. mai 2020 ute med en lang artikkel om at nordmenn sprer konspirasjonsteorier om Bill Gates, og viser til en egen undersøkelse som slår fast at mange nordmenn er skeptiske til Bill Gates intensjoner med en eventuell vaksine.

Faktisk.no presenterer en lang artikkel med en rekke eksempler på ulike konspirasjonsteorier om Bill Gates og hans organisasjon Bill & Melinda Gates Foundation. Det er så mange detaljer i denne artikkelen at det blir nærmest en umulig jobb skulle kommentere alt de trekker frem, men en ting som man skal ha i mente når men leser artikkelen til Faktisk.no, er at de har en utgangshypotese, og det er at Bill Gates er en grei kar, og en rik filantrop som bare ønsker å bruke pengene sine til allmennyttige formål. Dermed må artikkelen deres leses med det utgangspunktet. Det som er problematisk, med artikkelen til faktisk.no, er at de stempler alle som ikke er enig i deres hypotese, som konspirasjonsteoretikere, og det opplever jeg som en rå hersketeknikk, hvis eneste formål er å stoppe munnen på dissidenter og annerledestenkende.

Litt om begrepet konspirasjonsteori

En konspirasjonsteori kan være et meget nyttig verktøy, særlig hvis det er noen som åpenbart konspirerer mot deg, og forsøker å lure deg inn i en felle.

Siden vi nettopp har feiret frigjøringsdagen 8. mai, vil jeg gjerne trekke frem en av de mest kjente norske konspirasjonsteoriene i vår historie, og den var det daværende Kronprins Olav, senere Kong Olav V som fremførte. Denne konspirasjonsteorien er et bærende element i den norske filmen Kongens Nei, som har ble sett av hele 120.000 mennesker i åpningshelgen, som som ble vist på storskjerm i Slottsparken hvor Kongeparet inviterte det norske folk hjem på filmkveld i hagen.  https://www.dagbladet.no/kultur/kongen-befaler/63485873

Kronprins Olav var overbevist om at Hitler ville invadere Norge, og prøvde å få med seg Storting og Regjering på full mobilisering, men den eneste som så ut til å dele Kronprinsens oppfatning var Stortingspresident C. J. Hambro, resten av Stortinget virket handlingslammet av frykt for hva som skulle skje dersom man brøt med nøytralitetslinjen, som man hevdet at Hitler ville respektere. Kronprins Olav fikk rett i sin konspirasjonsteori, og Norge ble inntatt i løpet av noen formiddagstimer 9. april, og først da invasjonen var et faktum, sendte regjeringen ut mobiliseringsordre – per brev.

I stedet for å gå dypt inn i en diskusjon av artikkelen til Faktisk.no, har studier av Nazismens fremvekst og maktovertakelse i Tyskland i mellomkrigstiden lært meg en ting. Hvis du mistenker at noen har skjulte agendaer, og du vil unngå å bli lurt – gå direkte til kilden, og sjekk hva de selv sier. Den enkeltpersonen det er forsket mest på i verdenshistorien, er Adolf Hitler, og Der Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter-Partei – NSDAP, populært kalt Nazi-partiet. For de som var motstandere av Nazi-partiet, var det ingen overraskelse at det gikk som det gikk. Deres grunnholding og politiske visjon, var nøye ført i pennen i de tidlige politiske manifestene fra NSDAP, og forandret seg nesten ikke frem til den endelige maktovertakelsen. De fullførte sin opprinnelige plan fra 20-tallets München nesten til punkt og prikke.

En av kritikerne var Hitlers tidligere venn og allierte, general Erich Ludendorff, som i et telegram til president Hindenburg fremhever konsekvensene av presidentens fatale beslutning om å utpeke Hitler til kansler: «Ved utnevnelsen av Hitler til Rikets Kansler har du utlevert vårt hellige tyske fedreland til en av de største demagogene i historien. Min profeti til deg er at denne onde mannen vil kaste vårt Rike i avgrunnen og påføre grenseløs ulykke for vårt land. Framtidige generasjoner vil forbanne deg i din grav over denne handling.»

Jamenn er det ikke helt urimelig å sammenlikne en av verdens største despoter med en jovial og filantropisk IT-grunder? Det er ikke det jeg gjør, men det er meget relevant å bruke Nazipartiets vei fra obskurt nasjonalsosialistisk parti som agiterte i Münchens ølkneiper, til full maktovertakelse. Hvordan en enkel mann fra Østerrike kunne greie å komme seg til makten i kulturnasjonen Tyskland, beruse millioner av tyskere til ekstase og føre verden ut i en krig med ufattelig brutalitet og død, er et mysterium som opptar historikere den dag i dag. Følgene av de 12 årene med nasjonalsosialistisk styre og mer enn fem års krig virker fortsatt inn på politikk og hverdagsliv, først og fremst i Tyskland, men også i mange andre land.

Den unge republikken hadde mange problemer å slite med, noe som ikke ble bedre av økonomisk krakk og stor arbeidsledighet. Kommunister og sosialdemokrater var mer opptatt av å bekjempe hverandre enn å bry seg veldig mye om det voksende nazipartiet, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter-Partei – NSDAP. Gjennom massemøter, voldsom agitasjon og fysisk kamp mot kommunister og sosialdemokrater vant nazistene stadig større tilslutning, og jødehets ble brukt for å hisse opp egne sympatisører. Hitler visste hva han gjorde, og brukte krystallnatten som en peilepinne på hvor han hadde folket i sin aggresjon mot jødene. 

Omkring 90 jøder ble drept i angrepene, enda flere tok selvmord i fortvilelse, noen titusen unge jødiske menn ble sendt i konsentrasjonsleir og av disse døde et stort antall i månedene som fulgte, hundrevis av synagoger ble påtent eller ramponert og tusenvis av jødiske forretninger ødelagt eller skadet.
Å se tilbake på hvordan det tyske folk reagerte på den antisemittiske volden, er kanskje enda mer skremmende. En britisk journalist som var øyenvitne til voldsorgiene i Berlin, rapporterte hvordan rasistisk hat og hysteri spredte seg også til mange som ikke deltok aktivt i angrepene. “Jeg så moderne kledde kvinner som klappet i hendene og ropte av fryd, mens respektable middelklasse-mødre holdt opp sine småbarn for å se på ‘moroa’”, skrev Hugh Greene i Daily Telegraph.

Det tyske folket ble forført, og de lot seg forføre, og resultatet av å gi fra seg friheten til mennesker med ambisjoner om uinnskrenket makt, ble katastrofalt, og førte til ruin for den tidligere ledende europeiske kulturnasjonen.

Min skepsis mot Bill Gates og hans fremtidsvisjoner bunner ikke i noen konspirasjonsteorier, men ene og alene i hva han selv sier og gjør.

Jeg har tenkt å avslutte denne videoen med noen sitater fra Bill Gates egen munn, og de sier meg egentlig alt jeg trenger å vite. Det er ikke sikkert du er enig i min konklusjon, og det har jeg full respekt for, men i stedet for å la deg mobbe til taushet av «den kompakte majoritet, for å bruke et Ibsen-sitat, så oppfordrer jeg deg til å gjøre din egen research, og til å stole på din egen intuisjon. Det er mange som har en opplevelse av at det er noe «fishy» med hele denne korona-greia, og at de voldsomme overvåkingstiltakene som gjøres ikke rimer helt med de faktiske følgene av pandemien. Når fagfolk som stiller spørsmål og dissidenter nesten uten unntak blir sensurert bort fra den offentlige samtalen, ja da er det nok et signal om at det kan være lurt å lytte til magefølelsen.

I en diskusjon på Reddit hvor Bill Gates gjør et stunt kan kaller AMA (spør meg om hva som helst) about COVID-19, svarer Gates på et spørsmål relatert til når butikker og arbeidsplasser kan åpne igjen, følgende: «Etterhvert vil vi ha noen digitale sertifikater som viser hvem som har blitt friske eller når vi får en vaksine, hvem, som har mottatt den.» https://www.reddit.com/r/Coronavirus/comments/fksnbf/im_bill_gates_cochair_of_the_bill_melinda_gates/fkupg49/

Jamenn dette høres jo helt uproblematisk ut, tenker du. Snart halvannen million har jo lastet ned appen smittestopp, er det ikke greit da? https://www.nrk.no/norge/bare-en-av-fem-deler-data-fra-smittestopp-appen-1.15000801

Datatilsynet er skeptisk til en slik App av personvernhensyn, og sier «Vi ville aldri godkjent en slik App i ‘fredstid’»https://www.tv2.no/a/11382741/

Svenske myndigheter sier fullstendig nei til en slik App fordi de er redde for at den kan skape uro i samfunnet. https://www.msn.com/nb-no/nyheter/verden/sverige-sier-nei-til-smittestopp-app-ville-skapt-større-uro-i-befolkningen/ar-BB13jg4d

Selv om Mr. Gates kun ønsket seg en digital sporings-app, ville jeg takket nei. På prinsipielt grunnlag er jeg motstander av den den stadige økende overvåkingen, som i forbindelse med pandemien, ser ut til å øke globalt med eksplosiv fart.

De siste sitatene, har jeg hentet fra Microsoft sine egne hjemmesider, der de snakker om de ID2020, som er en global allianse, hvis mål er å skape en digital identitet for alle mennesker.

Artikkelen diskuterer hva som kan være de sosiale, økonomiske og etiske implikasjonene ved et slikt initiativ.

I 2015 inngikk samtlige FN-land en global forpliktelse til å sørge for at alle mennesker skal ha en legal identitet inne 2030, og at moderne teknologi som Block-chain teknologi, ala Bitcoin sannsynligvis vil bli benyttet. Det fremheves at dagens konsumenter ønsker seg en sømløs og sikker digital opplevelse.

Microsoft sier i artikkelen: «Hver av oss trenger en digital identitet vi selv eier, og som ivaretar personvern og sikkerhet, og som lagrer alle elementer i vår digitale identitet.» https://www.windowscentral.com/microsoft-universal-digital-identification-and-you

«Hvis det er alliansens mål å skape en globalt anerkjent digital identitet fra vugge til grav, vil det ende opp med et globalt mandat?

Hvordan vil dette bli håndhevet, og av hvem?

Hva hender med de individene som ikke er villige til å samarbeide? Vil de bli forfulgt? Og hvordan vil implementeringen av identiteten utvikle seg med teknologien bortenfor den vi kjenne fra smarttelefoner? Vil vi se implantater som de man benytter på svenske T-banerhttps://www.tv2.no/a/10304736/  

eller i form av en digital tatovering? https://biohackinfo.com/news-bill-gates-id2020-vaccine-implant-covid-19-digital-certificates/  

Hva vil bli den endelige normen? 

Ettersom flere og flere transaksjoner blir digitale i sin natur, og bygges rundt en enkelt global identifikasjonsstandard, supportert av Microsoft, er det relevant å spørre hvem som vil lede dette fremskridende globale fellesskapet og det økonomi. Og da i særlig grad fordi de som ikke deltar ikke vil kunne være i stand til å kjøpe og selge varer og tjenester.»

Johannes åpenbaring kapittel 13:

Han gjør det slik at alle mennesker, både små og store, rike og fattige, frie og slaver, lar seg merke på sin høyre hånd eller på pannen. Ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket.

Våkn opp du som sover!

Våkn opp du som sover, og la Kristus lyse for deg! -Efeserne 5:14

Denne tiden er en tid som ingen andre. Min tålmodighet med menneskenes synd og ondskap er over. Min dom kommer til å skylle over jorden som bølgene slår innover en strand. Det vil komme bølge på bølge i økende intensitet, helt frem til den dagen Jeg kommer tilbake i skyen.

Skyskraperne kommer til å falle som dominobrikker, og alt stort og stolt som har reist seg mot Min Far og mot Meg (Guds Messias), vil Jeg bøye ned, og ødelegge fullstendig. – Jesaja 30:25, Salme 2

De siste dagene skal bli som i Noahs dager, folk gifter seg og tar til ekte, helt til den dagen vannflommen treffer. – Matteus 24:37-39

Jeg ønsker å si følgende til Min brud og min menighet, og gi en siste advarsel. (Jeg tror ikke Herren mente at dette blir det siste profetiske budskapet på jorden. Jeg tror heller at Han mente at for noen, vi dette være den siste advarselen Gud lar ham eller hun høre, før Han forsegler tiden). La deg ikke forføre! Vær som den gode tjeneren, som var flittig opptatt med sitt arbeide, helt til husbonden hans kom hjem igjen. – Matteus 24:42-51

Har jeg ikke sagt dere: «Kom ut av Babylon!» Det sier jeg ikke for å gjøre det vanskelig for dere, men kun for deres eget beste. – Johannes Åpenbaring 18:4-5

Mine kommentarer: Hva er Babylon. Iflg bibelkommentaren i Studiebibelen Guds Ord, kan det være flere ting. Denne verdens økonomiske system. Forførende teknologi, som vi vet etter flere rapporter er bevisst satt sammen for å skape avhengighet. Blind tro på myndighetenes løsninger som for eksempel vaksine (Flere var kritiske etter svineinfluensaen, og man så en rekke tilfeller av sykdommer som følge av en vaksine mange siden har betraktet som unødvendig). Hva vet vi om den kommende vaksinen? Inneholder den DNA-manipulerende egenskaper, nano-teknologi, og hva vet vi om mulige bivirkninger? Det er mange potensielle farer her, og hver og en oppfordres til å søke Herren på egenhånd og gjøre sin egen research, men uansett – la deg ikke forføre!

Denne verden ligger i det onde (1. Johannes 5:19), og snart vil dere oppleve at hele verden er forført. Ropes det ikke allerede på en global leder? 

Wall Street Journal kronikk av Henry Kissinger https://www.wsj.com/articles/the-coronavirus-pandemic-will-forever-alter-the-world-order-11585953005

 AP News: FNs generalsekretær etterlyser globalt lederskap https://apnews.com/0ecf15e23aab8e0295bd07d77512f4bd

Jeg sier dere, innen kort tid, vil hele verden rope på en verdensregjering, styrt av en global leder. Sier ikke Mitt Ord at dere skal stole på Meg, ikke på mennesker. – Salme 118:8 og 146:3

Tro ikke at dette (En global leder) er til det beste for dere! Denne lederen vil være den som Mitt ord kaller «Lovløshetens Sønn.» – 2. Tessaloniker 2:8-12 Han vil visstnok skape fred for en tid, men det er en falsk fred, og på samme måte som Adolf Hitler samlet seg all makt i kraft av sin person, og utpekte seg selv som «Der Führer», med totalitær makt, vil den nye verdenslederen, når tiden er moden sikre seg uinnskrenket makt over en hel verden, og ingen kan stå imot ham. På dette tidspunktet er all frihet fullstendig tapt, og verden har blitt et globalt diktatur.

Det vil bli en forfølgelse på jorden som vil få Holocaust til å fremstå som en speiderleir, og den vil oppfylle Mitt ord som sier: «For da skal det komme en trengselstid så stor som det aldri har vært fra verdens begynnelse og til nå, og som det heller aldri skal bli.»  – Matteus 24:21-22

Mine kjære! Nå er beslutningens time! Ikke vent om du har uoppgjorte ting på samvittigheten. Be menneskene du har krenket om tilgivelse. Søk Mitt ansikt av hele ditt hjerte, av all din kraft og all din forstand. Vær ikke naiv (Far ikke vill), Jeg lar meg ikke spotte. – Galaterne 6:7 Mitt Ord står fast til evig tid, og nå er tiden kommet til å oppfylle Mitt Ord og Mine løfter. 

Har jeg ikke sagt at Jeg skal komme igjen for å dømme levende og døde? – 2. Timoteus 4:1 Vel, nå har tiden kommet, og Jeg er på vei til dere. Kjenner dere ikke fødselsveene? – Matteus 24:8

Snart vil bølgene slå imot strendene deres med stadig tiltakende kraft og intensitet. Jorden vil sprekke opp og jordskjelv og vulkaner vil bli synlige over hele jorden, og det vil bli åpenbart for alle det er Jeg, Herren som ryster jorden. – Esekiel 24:25-27, Hebreerne 12:26-29

En siste gang vil jeg advare dere Mine barn. Vend om til Meg før det er for sent. Snart så vil jeg lukke himmelens porter og besegle deres skjebne. Da blir det slik som Mitt Ord sier; «Den som gjør urett, la ham fortsatt gjøre urett! Den som er uren, la ham fortsatt være uren! Den som er rettferdig, la ham fortsatt være rettferdig! Den som er hellig, la ham fortsatt være hellig!» 
– Johannes Åpenbaring 22:11

Mine kloke jomfruer, som har fylt olje på lampene sine, vil jeg sette fyr på med brennende hete, mens de som har vært troløse, vil jeg overgi til dom. 
– Matteus 25:1-13

Nå er det tid for å skinne Min Brud, Mine utvalgte! Nattens mørke vil senke seg over jorden, og mine utvalgte Hellige, skal bringe høsten i hus, sammen med Mine Hellige Engler. – Jesaja 59:19-21, 60:1-5

Innvi dere, Min Menighet, Min Brud, for i morgen vil Jeg gjøre under! – Josva 3:5

Deres Bror i Himmelen som elsker dere med en evig kjærlighet! 

– Jesus Kristus

Hvorfor blogge om endetiden?


Velkommen til “Snakk om endetiden!”

Hvorfor blogge om endetiden?

Hovedgrunnen til at jeg ønsker å publisere en blogg som fokuserer på endetiden, er enkelt sagt fordi jeg synes at det snakkes altfor lite om endetiden blant dagens kristne. En av våre gamle helter, Emanuel Minos, var veldig opptatt av endetiden, og han brukte mye av sin tid på å undervise om den tematikken. Da han lanserte sin bok ”Det har ringt for tredje gang”, siterte han en annen av våre gamle høvdinger Levi Petrus, som sa følgende: ”Når kristenfolket slutter å snakke om endetiden, ja da er den her!”

Jeg tror at det Bibelen kaller verdens, eller denne tidsalders ende, og tiden for Jesu komme nærmer seg med stormskritt, og jeg opplever at Bibelen kaller enhver kristen til å gjøre seg rede til å motta brudgommen når Han kommer. Fokuset for denne kanalen blir ikke å gjøre dype teologiske dypdykk i eskatologien eller endetidslæren for å si det på forståelig norsk, for det er jeg ikke kvalifisert for, og det tror jeg heller ikke er hensikten med det profetiske ord. Evangeliet er så enkelt at selv et barn kan forstå det, og slik er det også med Guds ord. Det er skrevet av enkle mennesker – for enkle mennesker. Guds rike tilhører alle som tror, og de skattene Gud har betrodd oss, de forvalter vi i leirkar. ”For se på deres kall, søsken, at ikke mange som er vise i det menneskelige, ikke mange mektige, ikke mange av høy ætt ble kalt. Men Gud har utvalgt det som i verdens øyne er dårskap, for å gjøre det vise til skamme. Og Gud har utvalgt det svake i verden, for å gjøre det som er mektig til skamme”, står det i 1 Korinterbrev 1:26-27

Jeg håper du som leser vil oppleve at du finner enkelt og lett tilgjengelig stoff og relevant undervisning om endetiden. Bloggen vil også se nærmere på hvilke tegn som er i tiden, og hva som skjer rundt oss som vi bør holde et våkent øye på. 

Mye av det stoffet jeg kommer til å trekke frem kan nok oppfattes som utfordrende og til tider sjokkerende, og jeg oppfordrer foreldre til å være varsom med å la sine barn se en del av artiklene og videoklippene jeg deler, uten videre. Verden er et skummelt sted, og det er ingen grenser for hvilken ondskap man kan bli vitne til, dersom man begynner å grave litt utenom mainstream media. Noe av materialet er det sikkert lett å stemple som de reneste konspirasjonsteorier, men da vil jeg oppfordre deg til å ikke la deg skremme bort så lett, uten at du først stiller deg spørsmålet – hvem er det som setter stempelet konspirasjonsteorier, om ikke de som veldig ofte driver og konspirerer?

Mine private ambisjoner med denne bloggen er ganske beskjedne. Jeg har justert mitt verdenssyn til et som jeg håper og tror er i tråd med Bibelens syn på denne verden. Gud har ingen planer om å gjøre den til et bedre sted, under satans regime – tvert imot! Guds plan for denne verden, er å straffe all ulydighet, før Han kommer tilbake, og oppretter tusenårsriket. Både jorden og alle gjerninger som er gjort på den, skal bli brent opp… Derimot ser vi fram til nye himler og en ny jord, der rettferdighet bor. – 2. Peters brev 2:10, 13

Jeg vil avslutte med noen vers fra Jesu egen beskrivelse av endetiden…

“Men hin dag og time vet ingen, ikke engang himmelens engler, men alene min Fader. Og som Noahs dager var, således skal Menneskesønnens komme være; Og som Noahs dager var, således skal Menneskesønnens komme være; for likesom de i dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og gav til ekte, like til den dag da Noah gikk inn i arken, og de visste ikke av før vannflommen kom og tok dem alle, således skal også Menneskesønnens komme være.” – Matteus 24:36-39

Dersom vi som er kristne lever rent og ikke synder mot Gud, så vil vi også være beredt, og forstå tidene vi lever i. Det er derfor mitt største ønske at denne bloggen skal kunne bidra til å hjelpe deg til å forberede deg på endetiden, slik at du er klar den dagen Jesus kommer tilbake for å hente oss som tror. 

Gud velsigne deg!

– Thor-Egil

Norden trenger en bønnevekkelse!

Hør denne viktige talen Lars Enarson holdt i Storstua i 2019, om bønnevekkelse for Norden! Opptak: Kanal 10

Agenda 2030: Hva kan vi gjøre?

Hvis du ikke har satt deg inn i Agenda 2030, og hva det innebærer, vil jeg anbefale deg Lars Enarsons tale om dette fra 16. januar 2019.

Lebesbymannen

Anton Johnsen, mer kjent som Lebesbymannen, ble født i Barna i svensk Lappland i 1858. Han kom fra arbeiderslekt, og flyttet til Lebesby i Norge i 1874. Han var kjent som en arbeidsom og gudfryktig mann, som var trofast i den lokale kirken hvor han tjente som kirketjener i tillegg til politiske verv.
Han fikk sitt første syn i 1884 i en alder av 26 år, og har siden blitt kjent for en rekke profetiske forutsigelser av verdensbegivenheter som Titanics forlis. Den første verdenskrig, Det Britiske Imperiets fall og Indias frigjørelse som skjedde i 1947, 19 år etter hans død.

Amerika
Om Amerika hørte han fra Herren at landet skulle gjennom fem store kriger og et par ordentlige borgerkriger. Siden 1907, året for profetien, har USA vært med i 4 kriger: 2. verdenskrig, Koreakrigen, Vietnamkrigen og Gulfkrigen, så da er det en krig som gjenstår, og kanskje en borgerkrig.

Norge rammes av invasjon og tsunami
Det som jeg er mest opptatt med på denne bloggen, er de av synene hans som ikke har gått i oppfyllelse enda, og som gjelder Norge og Skandinavia.
Lebesbymannen så hvordan vulkanutbrudd på Island og jordskjelv i Nordsjøen førte til en tsunami (styrtfjord) som strakte seg fra Sør-Norge og hele veien til Bodø. Samtlige nordsjøstater ble rammet, men verst gikk det utover England. London og Hamburg var de byene som ble hardest rammet i synet han så, men også Belgia, Nederland og Frankrike ble rammet.

Han så hvordan Russland invaderte Tyskland og sikret seg Amerikanske våpenlagre (atomvåpen) og Frankrike, der lokale sosialister hjalp Russland med maktovertakelsen. Siden så han hvordan Russland og Frankrike angrep Norge og Sverige som kjempet side om side, og nesten klarte å holde fienden på avstand, men som ble påtvunget en fredsavtale som gjorde at Norge mistet deler av Finnmark. Mesteparten av kystbyene ble ødelagt av bombefly, men ingen som Kristiansand som ble bombet sønder og sammen. Lebesbymannen ble engstelig av dette synet, og spurte Herren om hele landet ville gå til grunne, men Herren svarte at de skulle gå til Lyngenfjorden, og ikke lenger, for Herren hadde bestemt grensene.

Jeg finner profetiene til Anton Johansen svært interessante. Siden han beviselig har så mange veldokumenterte oppfyllelser, er det ekstra stor grunn til å studere de delene av profetiene som ikke har blitt oppfylt enda, og se dem i sammenheng med andre profetier fra samme århundre, og samtidige syner og åpenbaringer. Jeff Byerly som har bloggen Holyspiritwind sa i videoen The Fiery Kickoff Event, part 5 at tiden for Herrens advarsler er over, da Han har advart Sitt folk gjennom profeter og vektere de siste 8 årene, i særdeleshet, men i hele forrige århundret også. Da jeg hørte dette, kjente jeg i min ånd at jeg ønsket å undersøke profetiene til Lebesbymannen for å se om jeg kunne finne noe spesifikt om Norge, og riktig, der fant jeg en rekke profetier om Norge og Skandinavia.

Dersom du ønsker å lese mer av profetiene og synene til Lebesbymannen, er de tilgjengelige på følgende blogger:

Bibelfellesskapet & O.T. Riis Forlag

Birger Claesson – Dom över Sverige

Profetien til Birger Claesson fra femtitallet førte til bønnevekkelse, og kan ha avverget en planlagt Sovjetisk invasjon. Denne profetien korresponderer med Lebesbymannens profeti om Sovjetisk invasjon i 1953, en av få profetier som ikke ble oppfylt – kanskje takket være Guds svar på bønn.

Valdresprofetien

Emanuel Minos skrev ned et syn en kvinne fra Valdres hadde tidlig på sekstitallet. Et syn som har gått i oppfyllelse til siste detalj, så nær som den siste store hendelsen hun så – tredje verdenskrig. Synet er å finne i boken “Det har ringt for tredje gang” av Emanuel Minos.

Red Pill – Blue Pill

Det er onsdag morgen, 16. mai 2018. Jeg befinner meg i Hundborg, nordvestre Danmark på en nedlagt idrettsskole som nå fungerer som en Jesus Hub for lengtende sjeler fra alle verdenshjørner. Jeg går på Luke 10 Mission School, og sammen med de øvrige elevene, har jeg nettopp returnert fra en fire dagers outreach i verdensmetropolen Paris. Jeg sitter her med min Mac Book Pro og min urte-te, og føler meg egentlig litt som Neo i Matrix, da han våknet opp etter å ha svelget den røde pillen. Er dette den virkelige verden? Har jeg virkelig blitt lurt så grundig?

The Matrix
I filmen Matrix, går hovedpersonen Neo med en nagende følelse av at noe er galt, men han klarer ikke helt å finne ut av hva det er før han en dag får sikkerhetspolitiet på nakken. Han blir reddet i siste øyeblikk av opprørslederen Morpheus som forteller ham en rystende sannhet. Verden slik han kjenner den, er ikke hva den utgir seg for å være. Hans gnagende uro blir bekreftet av Morpheus, som avslører at livet han lever bare er løgn og fanteri. 

Morpheus tilbyr ham en rød pille som vil frigjøre ham fra fantasiverdenen han er fanget i, men friheten har en kostnad. Den virkelige verden er langt tøffere en drømmeverdenen, og byr på forfølgelse og fravær av luksus. Hva skal han velge? Velger han den røde pillen, er han fri fra fangenskapet, men velger han den blå pillen kan han returnere til den trygge og simulerte virkeligheten i The Matrix.

Jeg har valgt den røde pillen!
Etter å ha befunnet meg i menighetens trygge skjød, stadig på jakt etter friheten og kraften vi leser om i Apostlenes Gjerninger, har det sakte men sikkert gått opp for meg at jeg har blitt lurt! Den vestlige menighet er bare en skygge av livet vi leser om i evangeliene og Apostlenes gjerninger. Den vestlige menighet har blitt til Laodikea-menigheten. Den tror og mener om seg selv at den er rik og har overflod og mangler ingenting, men er ikke klar over at den er ussel og ynkelig, fattig, blind og naken. 

Hvordan kan jeg være så kategorisk, tenker du sikkert. Det er fordi jeg har opplevd begge deler. Jeg har øst ut mine 15 beste år i en beskyttet verdenen der man drives fra den ene konferansen til den andre, i håp om å få noen smuler av den tilreisende, salvede evangelist.  Mens vi leker menighet, som oftest fullstendig blottet for ånd og kraft, koser djevelen seg, og tilslører evangeliet som best han kan, for å holde mennesker nede i synd og bedrag. Dagens menighet, med sine mangslungne religiøse programmer og ritualer, er best egnet til å holde den jevne kirkegjenger sånn passe fornøyd, akkurat nok til at de kommer på søndagsmøtet og betaler tiende, så pastoren kan holde hjula i gang. Men får du den enkelte kirkegjenger på tomannshånd, og spør om de opplever at de er virksomme i det Gud har kalt dem til, vil nok de aller fleste svare benektende på det, dersom de er ærlige, eller bevisste nok. Kirken, slik vi kjenner den, er simpelthen ikke strukturert til å utruste de hellige til all god gjerning, slik vi leser om i Efeserne 4:11-16. Det er ikke plass på scenen til flere enn et skrint utvalg av menighetens forsamling. Resten av menigheten er dømt til en skjebne som vegeterende ”stolvarmere”, som får akkurat nok mat til at de holder seg levende, og betaler tienden, men ikke så mye at de begynner å bli urolige og stiller spørsmål. 

Min påstand er, at den jevne menighet i vesten har akseptert et forførende bilde av hva menighet er. Og den forførelsen har ført oss ut i en situasjonen det vi står snauklipte og ribbet tilbake som en Samson, uten kraft og salvelse nok til å gjøre en flue fortred. Vi har underlagt oss denne verdens regler og rikdommens bedrag, og står maktesløse tilbake i oppgjør med fiendens kløktige spill i villfarelsens listige kunster.

Vi forkynner et utvannet evangelium med lisens til å synde, og i møte med sykdom, demoner og synd, er vi tannløse og strippet for all autoritet.

Den store døsen
Min innsovningsprosess begynte i 2002, hvor Sørlandskirken bevegde seg over i retning av en mer “søkersensitiv” stil på møter og programmer. Disippeltreningsskolen som jeg på det tidspunktet var daglig leder for, ble nedlagt, med det resultat, at jeg som frem til da hadde vært oppe i otta hver dag for å be, fant det stadig vanskeligere å holde motivasjonen og bønnetrykket oppe, uten de samme utfordringene som før. Etterhvert ble også bønnemøtene nedlagt, og folk ble oppfordret til å be hjemme i stedet. De desentraliserte bønnemøtene fungerte ikke, og menigheten mistet den åndelige spensten den en gang var viden kjent for. Visst var vi relevante, men åndelig sett, var vi helt ufarlige. 

Jeg, og mange med meg havnet i en åndelig døs det skulle ta mange år å våkne opp av igjen. Kirkelandskapet rundt oss var også i endring. Spensten og trøkket fra den karismatiske leiren, Oasebevegelsen, OKS og Livets Ord tok til å avta, og den ene menigheten etter den andre imploderte som følger av maktmisbruk og usunne strukturer. Vår menighet var dessverre ikke noe unntak i så måte, og i perioden 2009 til 2014 var menigheten nærmest som en barkebåt på åpent hav. Resten er historie.

Oppvåkningen, del I
Min første delvise oppvåkning kom etter et besøk på Målrettet Menighet-konferansen til Saddleback Church i LA, sommeren 2008. Jeg møtte en menighet som visste hva den ville, som hadde en tydelig oppfatning av menighetens bibelske mandat, var opptatt av sunne strukturer, sunt lederskap, åndelig frihet for hver enkelt til å oppdage sin tjeneste, og et felles og individuelt klarsyn på hvordan menigheten og individet kunne leve og virke i pakt med det dobbelte kjærlighetsbud og misjonsbefalingen. 

Da jeg kom hjem til Norge etter USA-turen, fikk jeg meg en sjokkartet opplevelse. Jeg så plutselig menigheten – min egen og andre menigheter, med helt nye briller. Plutselig ble jeg  bevisst på hvem som ikke var tilstede i menigheten vår, og menighetens manglende vilje og evne til å rekke ut en hånd til de menneskene i våre omgivelser, som Jesus var opptatt med. Min gryende oppvåkning var langt fra fullstendig, og på mange måter famlet jeg i blinde, men snublet meg fremover, med en stadig økende uro i mitt indre og en brennende iver etter å gjøre Jesu gjerninger på jord. Jeg oppdaget først at i vår iver etter å søke de karismatiske og åndelige gaver, hadde blitt selvopptatte og overfladiske, uten dybde og barmhjertighet. Vårt evangelium hadde blitt hardt, og nærmest et FRP’sk ”klar-deg-selv-evangelium”,kun egnet til å støte bort alle bortsett fra de aller mest hardbarkede entusiastene. Jeg trengte en motvekt, og engasjerte meg i det jeg kunne finne av diakonal virksomhet, for å lære mer om barmhjertighetens tjeneste, og nestekjærlighet. I manges øyne var det nærmest kjettersk å gå fra den ytterste karismatiske fløyen til Kirkens Bymisjon, men du verden hvor mye jeg lærte om det å elske min neste, uten å vente å få noe igjen.

Oppvåkningen, del II
Våren 2016, bestemte jeg meg for å delta på Reach the Nations misjonskonferanse i Istanbul, juni samme år. Det skulle bli en skjellsettende opplevelse.

80 pastorer og ledere fra mer enn 20 nasjoner, hovedsakelig fra Midt-Østen var samlet for å rette fokus på hva Herren gjør i Midt-Østen. Det var en bråvåkning, og jeg opplevde at Herren utfordret meg med følgende spørsmål: ”Thor-Egil! Hvordan har du tenkt å respondere på misjonsbefalingen?” Jeg ble svar skyldig, og opplevde at jeg måtte omvende meg fra både ulydighet og likegyldighet. Norge var en gang i tiden en betydelig misjonsnasjon, som mobiliserte generasjoner med kristne til indre og ytre misjon. De som ikke reiste ut, var aktivt deltakende med sokkestrikking og tombola for å reise penger til de som var ute i tjeneste. De siste 50 årene har vi sett en stadig større grad av profesjonalisering av misjonen, med den sørgelige konsekvens at generasjoner med kristne ikke har noe bevisst eller aktivt forhold til misjon. Kallet gjelder fremdeles alle kristne, men på dette området har menighetene forsømt seg grovt, og frarøvet de oppvoksende generasjoner muligheten til respondere på kallet fra misjonsbefalingen. Kallet gjelder alle!

Min bråvåkning i Istanbul, gjorde at jeg måtte legge alt på alteret. Hus, jobb og egne planer, og jeg reiste hjem fra Tyrkia med en ny energi og et bønnetrykk i mitt indre som jeg ikke hadde opplevd på nærmere 15 år. Jeg opplevde Lukas 10:2 og ropet etter arbeidere til de modne høstmarkene hamre på innsiden. Jeg begynte straks å lage en skisse på hvordan man kunne jobbe for å mobilisere de oppvoksende generasjoner til misjon i Midt-Østen. Disippeltrening er et nøkkelord, så jeg begynte derfor å sette sammen et pensum for en 3 måneders Disippeltreningsskole, med Midt-Østen som hovedsatsingsområde. Et par år senere ser det ut til at den første skolen ser dagens lys i Amman, Jordan, gjennom misjonsorganisasjonen Reach the Nations, med støtte fra blant annet Pinsemisjonen.

Misjonskallet
Etter å ha deltatt på Reach the Nations misjonskonferanse i Beirut, Libanon, høsten 2017 opplevde jeg at oppvåkningen, gjorde nok et byks. Vi hadde 100 syriske pastorer og kirkeledere som konferansedeltakere, og jeg opplevde at ropet etter arbeidere bare ble sterkere og sterkere. Syria befinner seg i en kritisk fase, der alt er mulig for den som er våken, og ønsker å så sine ressurser i god jord. Krigen har rystet sammen de kristne, som tidligere har vært preget av splittelse og mangel på enhet. Nå i krigens siste fase, ser kirkelandskapet helt annerledes ut, og de kristne har ”bedt seg sammen” som følge av krigens prøvelser, og det er få eller ingen kirkesamfunn som opplever at det lønner seg å stå alene lenger.

For egen del, kjente jeg sterkt på kallet, men så få eller ingen mulighet til å reise på langt nær så mye som jeg kunne ønske meg. Uten økonomisk støtte fra Norge, en forgjeldet bolig og anstrengt privatøkonomi, var mulighetene små til å realisere misjonskallet jeg kjente på. Tanker om å begynne å løsne på teltpluggene begynte å forme seg i mitt hjerte, og jeg ble mer og mer desperat i min jakt etter muligheter. 

I februar 2018 oppdaget jeg at filmen ”The Last Reformation – The Life”, skulle settes opp på Arendal Kino. Det fanget umiddelbart interessen. Jeg hadde så vidt hørt om denne bevegelsen et år i forveien, men avfeide det raskt som en gjeng evangeliseringsentusiaster som levde en sorgfri tilværelse i periferien av den etablerte menighetsstrukturen. Filmens trailer, og filmens åpenbare kvalitet, trigget meg ytterligere. Jeg måtte finne ut mer om denne snauskallede Torben Søndergaard, med sin karakteristiske dansk-engelske aksent. Etter timer og dager med googling og research, kunne jeg ikke finne noe i hans undervisning, jeg selv ikke kunne stå inne for. Visst var budskapet radikalt, men undervisningen hans på PTS-skolen jeg fant på Youtube, skilte seg ikke vesentlig fra undervisningen jeg selv la til rette for som tidligere daglig leder på Bibelskolen i Sørlandskirken. Riktignok var vitnesbyrdene friskere, og antallet helbredelser vi hørte om oppsiktsvekkende, men i bunn og grunn var det ikke noe å hisse seg opp over. Jeg bestemte meg for å ta med hele familien på premieren, og hvilken premiere det ble! Filmen ble avsluttet med bønn for syke, og jeg ble også vitne til flere helbredelser, ja til og med demonutdrivelser – en ganske uhørt tanke selv i Bibelbeltet. 

Jeg var hekta, og opplevde at jeg bare måtte ned for å bli bedre kjent med bevegelsen til denne usedvanlig frimodige dansken. Han kunne vise til et slikt omfang av dokumenterte helbredelser, demonutdrivelser, mirakler, under og tegn, at det rett og slett ikke kunne ignoreres. Dette var akkurat det jeg hadde lengtet etter!

Jeg oppdaget at han selv skulle holde en såkalt ”Kickstart” i påsken, og bestemte meg for å foreslå for familien at vi skulle dra på en litt annerledes påskeferie. I stedet for avslapping i fjæra, skifjellet eller på hytta, skulle vi nå delta på et praktisk rettet 3-dagers seminar, hvor hensikten var å lære seg å be for syke på gata!

Vi var alle utfordret til bristepunktet, og det ble mang en diskusjon rundt kjøkkenbordet, før vi endelig var samstemte om å reise ned. Jeg opplevde i stadig økende grad at jeg virkelig ønsket at Søndergaards erfaringer også skulle bli mine, derfor bestemte jeg meg for å faste i to uker før Danmarksturen, for å stille inn den åndelige kanalen maksimalt, og for å innvie meg til Herren. Denne turen ville jeg ha maksimalt utbytte av, og jeg følte på mange måter at det var nå eller aldri. Vi hadde også lekt litt med tanken om å kanskje selge huset, for å kvitte oss med gjeld, og tyngende utgifter, slik at far kunne bli litt lettere på foten, og delta på flere misjonsturer. Gjennombruddet vi opplevde på Kickstarten i Danmark skulle bli av en slik karakter, at jeg umulig hadde klart å forutsi, langt mindre håpe på resultatet på forhånd. Guttungen ble født på ny, min datter ble døpt og kona ble helbredet, og alle opplevde vi å bli kickstartet. Uken etterpå fikk min 12 år gamle datter anledning til å be for 20 medelever, og samtlige opplevde bedring eller fullstendig helbredelse. Guttungen som strevde med spillavhengighet, klarte ikke å sove i samme rom som sin påkostede ”gamingmaskin”, og måtte sette den på gangen allerede første kvelden etter vi kom hjem fra Danmark.

Mitt personlige gjennombrudd kom på siste møtet på 1. påskedag. Der og da opplevde jeg å ta mitt hittil største trosskritt, nemlig å legge ut huset for salg – fullstendig uten noen som helst backup-plan. Det føltes som å hoppe ut fra et fly i 10 000 fots høyde – uten fallskjerm. Allikevel opplevdes det som den beste og viktigste beslutningen jeg noen gang hadde gjort! I løpet av helgen i Danmark, lanserte Søndergaard planene om en 3 måneders praktisk rette misjonsskole for viderekommende. Denne kjente jeg en umiddelbar dragning til, men jeg fikk ikke med meg tidspunktet for oppstart, og var innstilt på at dette kanskje var noe som startet utpå høsten, men neida. Luke 10 Mission School hadde oppstart allerede 1. mai, og var mindre enn en måned unna. Med et hus som skulle klargjøres for salg, en anstrengt økonomi og usikkerhet i forhold til jobb og permisjon, så en deltakelse på Luke 10-skolen ut som et håpløst prosjekt. Jeg bragte det inn for Herren i bønn – jeg nærmest tryglet, men skjønte fort at dette ikke ville være mulig å tvinge gjennom av familiære hensyn – bare fordi pappa hadde fått nok en vill ide. Dette måtte alle være med på, og det måtte legge seg til rette også, både praktisk og økonomisk. Familien kjente etter hvert fred for tanken, og jobben gikk med på 2 måneders permisjon. Vi fikk klargjort huset med et nødsskrik og pengene kom seilende siste uka, selv om det kostet far en motorsykkel.

40 dagers faste
En uke etter at jeg avbrøt min 14 dagers faste, opplevde jeg Herrens nærvær under Godhetskonferansen Sør i Arendal og Froland. Guds nærvær fylte Froland Misjonskirke lørdag 6. april på en måte jeg ikke kan huske å ha opplevd tidligere. Det første settet med lovsang skulle vare i 1,5 time, og Guds nærvær skylte over oss i bølge etter bølge. Steve Bruns fra IMI Stavanger var kveldens taler, men nærværet var så sterkt, så han ble stående å profetere i 10 minutter før han kunne klare å konsentrere seg om prekenen. Jeg opplevde at Herren talte til meg om at nå var det påkrevd med ekstrem innvielse, og jeg bestemte meg for å gå inn i en 40 dagers faste. På ny opplevde jeg at den åndelige situasjonen jeg befant meg i krevde maksimal konsentrasjon, og en innvielse til Herren som jeg før aldri hadde vært i nærheten av. 

Gud er hellig
Vi kom hjem fra Danmark natt til 2. påskedag, og var i seng kl 02.00 på natten. Jeg pleier vanligvis å være oppe i otta for å be, men stod naturligvis opp litt senere denne dagen. Da husets frue stod opp, var jeg fremdeles ikke helt ferdig med morgenbønnen, og tenkte at jeg godt kunne flytte meg til husets hjemmekontor, slik jeg ofte gjorde på hverdagene. Jeg skulle få meg en gedigen overraskelse. I det jeg åpner døren til kontoret, får jeg en akutt fornemmelse av å måtte kaste opp, og kjenner at dersom jeg ikke lukker døren til kontoret litt kvikt, kommer jeg rett og slett til å spy. Jeg skjønner umiddelbart hva dette dreier seg om. Som privatperson er jeg et samfunnsengasjert menneske. Jeg er 1. vara til Arendal Bystyre for Kristelig Folkeparti, styremedlem i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Aust-Agder og Telemark, en stiftelse jeg har vært å etablere fra scratch, og som har hatt en bratt vekstkurve, da den vokste fra 2,5 millioner og 5 ansatte til 10 millioner og 19 ansatte de første 2 årene. Videre har jeg vært primus motor for Gi drømmen en sjanse, en veldedighetskonsert i Arendal Kulturhus i regi av Nedenes Rotaryklubb, med kjente navn som Lisa Børud, Ole Paus, Jonas Alaska, Dag Otto Lauritzen og Hanne Kristin Rhode på plakaten. Det siste året hadde jeg også vært primus motor for etableringen av Godhet Arendal og gjennomføringen av Godhetskonferansen Sør og Godhetsfestivalen som går av stabelen siste uken i mai 2018 – et prosjekt som har fått bred oppmerksomhet i den lokale og regionale pressen.

Alt sammen gode og samfunnsnyttige prosjekter, isolert sett, men reaksjonen i min ånd var ikke til å ta feil av. Dette var langt i fra det Herren hadde på Sin agenda, og stod bare i veien for det Herren egentlig hadde kalt meg til å holde på med. Dagen etter var det bare å ta fatt på ringerunden, og sette i gang exit-prosesser i samtlige engasjement som ikke hadde med misjon å gjøre. Jeg opplevde at jeg hadde vært på et åndelig høydeopphold, og ble minnet om salme 24:3-5 som spør hvem som får være på Herrens Hellige berg. Spørsmålet det da var naturlig å stille Herren, var: ”Gud, mener du at jeg har vært en avgudsdyrker?” Svaret jeg fikk i min ånd, var ikke til å ta feil av: ”Du har nok det, gutten min.” Etter at jeg hadde fordøyd opplevelsen i noen dager, og tolket det Herren sa til meg, og fått budskapet ned på nivå med hva som hadde vært det naturlige å si for en enkel gutt fra Nyli, så hadde det hørt omtrent slik ut; Gud: ”Du må gjerne be til meg Thor-Egil, men det skjer ikke i det horehuset der!” Jeg tok poenget, og lettelsen var stor når jeg hadde fått nåde til å handle i lydighet på hva Herren hadde talt til meg.

Et nytt kapittel
Jeg ankom The Last Reformations ”Jesus Centre” i Hundborg søndag den 29. april, en dag før oppstarten 1. mai 2018. Jeg var allerede et par uker inne i min 40-dagers fasteperiode, og befant meg like mye på en indre som en ytre reise. Dag to fikk jeg meg nok en opplevelse med Herren som skulle gjøre mektig inntrykk. 

Mine motiver med å søke med til Luke 10-skolen var sterkt knyttet til ønsket om å se Guds kraft manifestert gjennom livet mitt, og at min fremtidige tjeneste på misjonsmarken skulle være preget av under og tegn. Det var som om Herre sa til meg med tydelig røst; ”Thor-Egil. Ikke vær så opptatt med å søke mine gaver, men vær opptatt av å søke mitt ansikt.” De andre tingene kommer helt naturlig som frukt av et hjerte som elsker Ham som har gitt alt. Evangeliet er Guds kraft til frelse for hver den som tror.

Dagen etter skulle jeg få nok en melding fra Herren, og opplevde at Han på ny utfordret mitt fokus og mine motiver. ”Jeg er hodet for menigheten, og det er Jeg som bygger Min menighet. Er du opptatt med det samme, eller er du opptatt av å bygge ditt eget rike?” Jeg som to år tidligere opplevde å måtte legge alt på alteret, fant meg nok en gang i en situasjon der jeg måtte legge alt på alteret – selv misjonskallet jeg hadde opplevd at jeg skulle søke etter opplevelsen i Istanbul i 2016. Nå var det bare tomta igjen. 

På samme måte som jeg før opplevde i løpet av Kickstarten i påska, befant jeg meg på et hellig sted, hvor Gudsfrykten var på et nivå jeg aldri hadde vært i nærheten av. De to første dagene benyttet Torben Søndergaard til å dele sin historie og vandring med Herren med oss elever. Vi satt rundt et bord, og Torben bare delte – ofte med tårer i øynene, om prøvelser, forfølgelse, alenegang, ensomhet, fattigdom, feiltrinn, håpløshet og savn etter det sanne evangelium manifestert gjennom hans liv og tjeneste. Det første gjennombruddet skulle komme for snart 20 år siden etter en 40 dagers faste. Den første frukten fra denne fasteperioden, var en økt Gudsfrykt. Kort tid etter skulle han se sin første helbredelse gjennom forbønn, og kort tid etterpå var han landskjent etter å ha bedt for folk på riksdekkende TV. Vandringen var lang og seig og nedturene mange, men han opplevde at Gudsfrykten tiltok, og han klarte å bevare hjertet sitt gjennom alle prøvelsene.

Jeg var rystet over denne enkle mannens sterke vitnesbyrd, og opplevde et Gudsnærvær, en kraft og autoritet med Herren som jeg hittil ikke hadde opplevd blant noen andre av Guds menn og kvinner, og jeg har vært borti de aller fleste toneangivende predikantene i norsk sammenheng. Det skulle fort vise seg at dette kun var den spede begynnelse. I løpet av de første to dagene på misjonsskolen, fikk vi opplyst at Luke 10-elevene skulle være med arrangere en Kickstart i Paris med over 1 000 deltakere. Vi kjente på både frykt og begeistring. Hva ville vi oppleve og hva var det egentlig vi gikk til? Vi visste jo alle at Torbens seminarer var preget av sterke helbredelser, demoniske manifestasjoner og sterke omvendelser, bare at denne gangen skulle vi ikke være tilskuere. Det var vi som var ”Teamet”. Det var vi som skulle betjene de andre deltakerne. Plutselig var det ingen steder å gjemme seg. Her var det ”sink or swim” som gjaldt!

Gjennombrudd
Samme dagen som konferansen begynte, var jeg som vanlig tidlig oppe for å være sammen med Herren, og denne dagen var det bare et ord som ringte i mitt indre: GJENNOMBRUDD! Jeg skrev dette ordet som overskrift i bønnedagboka denne dagen, og kjente at nå er jeg nærmere det jeg har lengtet etter enn noen gang. Jeg kunne allikevel ikke forestille meg hva som skulle komme dagen etter, og det er kanskje like bra, for makan til ilddåp skal man lete lenge etter.

Etter håndsopprekning på dag to kunne vi anslå at ca 120 deltakere ønsket å bli døpt i vann og ånd. Det endelige antallet skulle komme opp i 180 før dagen var omme. Foran scenen var det komplett kaos av mennesker som ønske forbønn. Vi følte oss akutt underbemannet i starten, men etter hvert som vi kom i gang, gikk det veldig greit. Jeg bad blant annet for en tidligere jødisk rabbi som hadde sterke demoniske manifestasjoner, og han skulle ikke bli 100% fri før han endte i dåpsbassenget. Da ble han løst og fikk den hellige ånds gave med tunger til tegn.

Jeg hadde flere omvendelssamtaler med dåpskandiatene, eller ”repentance talks” som vi kaller det på engelsk. Det er viktig at dåpskandidaten har forstått evangeliet, og har en sann omvendelse i sitt hjerte, og samtidig er villig til å legge det gamle livet bak seg. Enkelte av dåpskandidatene vil gjerne bli frelst, men de er ikke villige til å vende om fra sin synd, og da blir de høflig bedt om å komme tilbake når de har omvendt seg. Før det er det ikke aktuelt med dåp i TLR-sammenheng.

En av dåpskandidatene jeg hadde omvendelsessamtale med var en franskmann i 30-årene, som hadde tjent som lovsangsleder i en menighet i Paris. Historien han fortalte, hadde ha aldri sagt til noe menneske før, og den vitnet om synder av en slik alvorlighetsgrad, at den var forbundet med bunnløs skam, samtidig som den representerte en avhengighet og så stor grad av fristelse at den var vanskelig å unnslippe. Under Torbens forkynnelse av evangeliet, gikk det opp for den unge mannen, at han aldri hadde hatt noen sann omvendelse i livet sitt, og at han hadde tjenestegjort i menigheten mens han levde i åpenbar synd. Nå var han full av anger, og virket rett og slett sjokkert over at han ikke hadde sett dette tidligere. Han var veldig klar for å vende om, og så frem til å begrave sitt syndeliv en gang for alle.

Når vi står i dåpsbassenget og er klar til å døpe mannen, ber han om et stille minutt fordi han ønsker å be til Gud. Det neste som skjer, vitner om et møte med den Allmektige, Hellige Gud, som avstedkommer en slik sønderknuselse jeg aldri har sett maken til. Mannen er fullstendig sønderbrutt foran Herren, og helt utrøstelig. Så begynner manifestasjonene. De er så sterke at vi må være 3 store mannfolk for å klare å holde ham. Det nærmest fråder om munne på ham, og han spytter ut falske tunger, eder og forbannelser. Vi får roet ham en smule, og sønderknuselsen er over ham på ny. Min Gud, min Gud roper og hikster han, med armene strekt ut mot siden. Han går med på at det er tid for å døpe ham, og når han kommer opp av vannet manifesterer demonene seg med fornyet kraft, før de etter hvert forlater mannen med høye rop og skrik. Først blir det helt stille, før Den Hellige Ånd kommer over mannen, og han begynner å viske i tunger. Røsten øker i volum og intensitet, før han til slutt roper ut tungene i det som høres ut som reneste kamprop, og vitner om en sterk åndelig manifestasjon og seier over synd. Når han siden setter seg på kanten av dåpsbassenget, er vi vitne til en meget lettet mann, som kikker litt skrått oppover på oss, og sier: ”Jeg kommer fra et sted lang, langt borte fra.” Noen dager senere får jeg rapporter min nye venn, som har bedte for flere syke, to av dem har kastet krykkene. Han har døpt en kamerat, som steg rett opp av badekaret og forkynte evangeliet til sin svoger som hadde et vondt kne. Kameraten som nettopp hadde blitt døpt, la så hendene på sin svoger som ble helbredet umiddelbart. Kickstart fungerer, og setter mennesker i gang med å trene disipler, døpe dem og lære dem å holde alt Han har befalt oss.

The point of no return
Jeg har nådd det punktet hvor det ikke er noen vei tilbake. Jeg håper at menigheten (den vestlige) så smått om sen våkner fra døsen, men jeg er usikker på om den er i stand til å klare å holde på det nye livet uten å miste balansen. Jesus sier det selv; ”det er umulig å putte ny vin i gamle skinnsekker, for da revner de bare og vinen går til spille.” Hver enkelt av oss har et personlig ansvar for å forvalte det kall og de gaver Herren har gitt oss, noen til 30 fold, noen til 60 fold og noen til 100 fold. Jeg vil være en Jesu disippel, og investere mitt såkorn der jeg tror at det kan gi den største høsten.

Endetidsmenigheten er varslet et liv i forfølgelse, men samtidig med ånd og kraft som bevis. Jeg tror det vil komme et sterkere skille mellom dem som har gitt sine liv til Herren og som er opptatt med å gjøre Jesu gjerninger på jord, og de menigheter som er mer opptatt med å bygge sine egne små kongeriker. Jesus har gitt oss i oppdrag og gå ut å gjøre alle folkeslag til disipler – det vil si etterfølgere av Jesus, som gjør de gjerningene han gjorde, og som til og med skal gjøre større gjerninger enn Ham. Er vi bare lydige mot Herrens befaling, så har Han lovet å bygge sin menighet, Matteus 16:18

Det er en reformasjon på gang. Om det er den siste, skal jeg ikke påstå, men det er ikke lenge til Jesus kommer igjen. Skal vi ikke lære av de kloke jomfruene, og sørge for å ha olje på lampa når Han kommer, slik at han ikke finner oss sovende på vakt?

I femten år har jeg sovet…

“I det skal skje i de siste dager, sier Gud, at Jeg vil utøse av Min Ånd over alt kjød. Deres sønner og døtre skal profetere, deres unge menn skal ha syner, deres gamle menn skal drømme drømmer. Og over Mine tjenere og tjenestepiker vil Jeg utøse Min Ånd i de dager. Og de skal profetere.”

— Apostlenes gjerninger 2:17-18

Velkommen til min nye blogg – “End Time Talks”. Skriv deg på i bunnen av innlegget, så får du et varsel når jeg kommer med nye oppdateringer.

I femten år har jeg sovet…

Oppvåkningsprosessen har tatt nesten tre år, og jeg tror sannelig at den pågår fremdeles. Det begynte på en misjonskonferanse i Istanbul i 2016. Herren rystet meg slik inntil kjernen av mitt åndelige liv, at jeg falt nesegrus innfor Hans ansikt, og måtte omvende meg. Jeg ropte til Herren om nåde, og opplevde møtet med Herren som et hellig øyeblikk, der den eneste naturlige reaksjonen var å legge hele livet mitt på alteret. Jeg husker at jeg sa til Herren; du kan ta huset mitt, jobben min, bilene mine – ja ta alt som du ikke har behag i, bare jeg kan få nåde til å følge deg og tjene deg, slik som du hadde tenkt det i utgangspunktet, da du la planen for mitt liv.

Denne opplevelsen var første stadiet i en prosess som siden har gått i mange trinn, som som kan leses i sin helhet under innlegget som bærer navnet ”Red pill – blue pill.”

Det siste stadiet i oppvåkningsprosessen begynte under en 40 dagers bønn og faste fra 2. januar til 10. februar 2019. Trangen til å faste kom en dag i november, desember 2018, en helt vanlig ukedag på mitt hjemmekontor. Jeg har for vane å høre på litt undervisning eller lovsang mens jeg tilbereder lønsjen, og denne dagen hadde jeg på en lovsangsplate som stadig rører ved noen strenger i min ånd, og som maner til hellighet og gudsfrykt.

Mens jeg tilbad Herren, kom det en voldsom nød over meg. Den kom som lys fra klar himmel, og den var meget spesifikk. Jeg kjente en voldsom nød for landet mitt, og for Guds folk i Norge, og jeg ba ut det som kom opp i mitt hjerte, og bad om at Norge ikke må bli rammet av Guds dom, uten at vi får anledning til å omvende oss.

Nøden jeg kjente i min ånd var av en slik voldsom karakter, at jeg gråt og gråt og gråt, til jeg ikke hadde flere tårer igjen, mens jeg ropte på Herren om nåde for vårt land og folk.

Etter at jeg hadde kommet meg litt og de voldsomme følelsene hadde lagt seg, kjente jeg meget klart på at jeg ble nødt til å innlede en lengere tids faste, slik at jeg kunne innvie meg for land og folk, og for å søke Herren for en tydeligere ledelse i forhold til denne voldsomme nøden som Han hadde lagt ned i meg.

Etter å ha sett litt på kalenderen, og bedt litt over saken, bestemt jeg meg for å gjennomføre fasten helt i starten av året. Da er det ofte litt roligere hva gjelder jobb og andre aktiviteter, og det er lettere å konsentrere seg om å søke Gud. 

12 dager ut i fasten opplever jeg noe som ryster meg langt inn i sjelen, og som jeg senere opplevde hadde sitt motstykke og sin forklaring i Esekiel kapittel 8. For å bedre forklare opplevelsen jeg hadde, gjengir jeg et lite utdrag fra teksten:

Herren Guds hånd falt på Esekiel, og en himmelsk skikkelse, grep Esekiel i luggen, og ham i et syn til Jerusalem og til alterporten i tempelet. Engelen sa til Esekiel: ”Menneskesønn, løft blikket mot nord.” Deretter løftet Esekiel blikket sitt mot nord, og der så han et ”nidkjærhetens bilde” ved tempelinngangen, som mest sannsynlig var et bilde av fruktbarhetsgudinnen Asjera, som også kalles Astarte og himmeldronningen. Ånden førte ham videre og ba ham om å bryte gjennom et hull i muren i tempelets forgård. Engelen sa til Esekiel: ”Gå inn og se det onde og avskyelige de gjør der.” Esekiel gikk inn, og på veggen så han inngraveringer av alle slags kryp, avskyelige dyr, og alle avgudene til Israels hus som var inngravert overalt på veggene innenfor tempelets forgård.

Foran dem stod 70 menn av Israels eldste for Israels hus. Midt i blant dem stod Ja’asanja, Sjafans sønn. Hver av dem hadde et røkelseskar i hånden, og en duft steg opp av skyen med røkelse.  

Så sa han til meg: ”Menneskesønn, har du sett hva de eldste for Israels hus gjør i mørket, hver av dem i rommene til sitt avgudsbilde? For de sier: ’Herren ser oss ikke, har forlatt landet’.” 

Han sa til meg: ”Snu deg igjen, så vil du se flere store avskyelige ting som de gjør.” Så førte Ånden ham til døren til porten i Herrens hus, den som vender mot nord. Se der satt noen kvinner som gråt over Tammus (I følge hedensk praksis var han en sumerisk hyrde som giftet seg med gudinnen Isjtar. Da han døde ble det slutt på fruktbarheten på jorden. Ettersom han var en fruktbarhetsgud, gråt Judas kvinner over ham for å gjenopprette fruktbarheten ved å føre ham tilbake fra de døde). 

Da sa han til meg: ”Har du sett dette menneskesønn? Snu deg igjen, så vil du se flere store avskyeligheter enn disse.” Så førte han meg inn i den innerste forgården i Herrens hus. Se, ved døren til Herrens tempel, mellom forhallen (buegangen) og alteret, var det omkring 25 menn som vendte ryggen mot Herrens tempel. De vendte ansiktet mot øst, og de tilbad solen mot øst.

Han sa til meg: ”Har du sett dette, menneskesønn? Er det for lite for Judas hus at de driver med det avskyelige de gjør her? For de har fylt landet med vold. Stadig vekker de min harme på ny. Sannelig, de setter grenen opp til nesen.

Derfor skal Jeg også gå fram med harme. Mitt øye skal ikke vise medynk, og Jeg skal ikke vise skånsel. Selv om de roper høyt i ørene mine, skal Jeg ikke høre dem.”

Esekiel var en av de fire store profetene, og han ble ført i eksil til Babylon under den andre beleiringen av Jerusalem, og derfra skrev han til dem som ennå var i Jerusalem om den forestående totale ødeleggelsen.

Min opplevelse, fortonte seg noe annerledes. Jeg fikk ikke besøk av noen engler, men cirka et halvt år forut for mine opplevelser under fasten, opplevde jeg nærmest en umettelig appetitt på Guds ord, og da særlig det profetiske ord. Den anerkjente bibellæreren David Pawson underviser mye fra profetene, og han gir en ganske enkel og lettfattelig forklaring på hvordan bibelens profetier kan forstås, og på hvilken måte de kan ha relevans for vår tid. Bildene profetene så kan gjerne sammenliknes med to fjell som lå etter hverandre i siktlinjen. På avstand er det lett å oppfatte begge fjellene som ett, dersom de ligger etterhverandre, men dersom du ser dem fra siden, er det tydeligere at det er snakk om to vidt forskjellige fjell. Det første fjellet, i profetisk forståelse, er den delen av profetien som skulle oppfylles i profetens nære fremtid, mens det bakenforliggende fjellet, ofte handlet om endens tid, eller det profetene ofte kalte for ”Herrens dag”. Norsk studiebibel beskriver ”Herrens dag”som en periode som strekker seg over en viss tid, inntil Herren kommer tilbake, for å dømme levende og døde på dommens dag.

Beskrivelse: Macintosh HD:Users:Thor-Egil:Desktop:Blogg. Artikler og manuskripter:Bilder, blog:IMG_0147.jpg
Bildet er lånt fra David Pawsons undervisning om Jesaja https://youtu.be/XqNzGrYbFWg

Etter flere måneders studie av hva bibelen kaller ”endens tid”, profetenes, og Jesu egne utleggelser om tiden for hans andre komme, så opplevde jeg under fasteperioden, at Herren førte meg på en oppdagelsesreise i verdens ondskap og åndelige frafall, på en måte som sjokkerte meg helt inn til ryggmargen. Jeg kjente meg igjen i profetenes beskrivelse av de ”byrdene” Herren la på deres skuldre, og det var dager jeg bare opplevde sorg og fortvilelse, når jeg innså hvilken skjebne som venter mange kristne i tiden som kommer.

Profeten Sefanja betraktet Israel og de omliggende nasjonene fra et perspektiv som viste at Guds folk skulle lære at Gud var involvert i hele historien. I den perioden han profeterer, forstår han at Gud bruker fremmede nasjoner til å bringe straffedom over sitt utvalgte, men akk så opprørske folk. Sefanja er dypt rystet over at folket i Juda fortsetter å tro at Gud verken kan gjøre godt eller ondt, selv om de med egne øyne har sett at Gud har tillatt de 10 stammene i nordriket å bli bortført av assyrerne.

Hvorfor denne bloggen?

Jeg har kommet frem til at den beste måten jeg i første omgang kan formidle det jeg har opplevd på, er gjennom det skrevne ord. Jeg har forsøkt å dele noen glimt av det jeg har opplevd gjennom sosiale medier, men det blir bare tolket i værste mening, og i beste fall ignorert. Jeg klandrer ingen. Jeg påtar meg ingen rolle som selværklært profet. Profetene vi leser om i Bibelen ble opplært og salvet til dette embedet, og ofte utvalgt av Herren selv, så det er et embete jeg har dyp respekt for. Når det er sagt, så står det i Joel 3:1-2 at i de siste dager skal Herren utgyte av Sin Ånd over alt kjød, og våre sønner og døtre skal profetere, våre gamle menn skal ha drømmer og de unge menn skal ha syner. Ja, selv over slaver og slavekvinner skal Herren utøse Sin Ånd i de dager. Derfor profeterer jeg med stor frimodighet om det Herren har lagt på mitt hjerte, og tar oppfordringen i 1. Korinterbrev 14 om å tale profetisk, til menighetens og menneskers oppbyggelse. 

En åndelig jordomseiling på 2 x 80 dager

Jeg opplever at Herren har ført meg mange steder i løpet av det siste året, og jeg har fått god bruk for utdannelsen min fra Handelshøyskolen BI. Jeg er utdannet markedsanalytiker, med en bachelor i markedsføring, med fordypning i strategisk merkevareledelse. Et fagområde som favner ganske bredt, og inkluderer reklame, kommunikasjon, påvirkning, idehistorie, makroøkonomi, mikroøkonomi, psykologi, adferdsanalyse, strategi, logistikk og mye, mye mer. Fellesnevneren for hele fagområdet er RESEARCH – altså evnen til å innhente og tolke data, for deretter å kunne foreta informerte valg og iverksette handling i raskt tempo. En god markedsfører er litt som en stridsledende offiser på en kamparena. Du må kjenne din fiende godt, ha sikre etteretningskilder, og god strategisk teft, samtidig som du kjenner dine egne styrker og begrensninger, slik at du kan fatte beslutninger som gjør at du vinner terreng, uten for store tap. Du må stole på din egen evne til å tolke informasjonen du får, og du må kjenne din egen intuisjon godt, slik at du kan ta raske beslutninger. Ikke ulikt en sjakkspiller. En av årsakene til at Magnus Karlsen er så vanskelig å slå i sjakk, er hans unike intuisjon.

Jeg skal ikke skryte på meg noen intuitive evner av Magnus Karlsens kaliber, men jeg har den Hellige Ånd, og er det noe jeg har brukt tid på under denne jordomseilingen, så er det å ta tid med Herren, for å søke Hans fred og tiltale i saker jeg har vært usikker på.

En viktig feilkilde når man gjør research på fiendens territorier, er desinformasjon, propaganda og regelrett løgn. Med fiendebegrepet, mener jeg satans domene, som i følge 2. Korinterne 4:4 er denne verdens gud. Det betyr at de viktigste dominerende faktorene og premissleverandørene på den globale scenen har Satan som ledestjerne og eller inspirasjonskilde – direkte eller indirekte. Noen har bevisst hengitt seg til Satan, Lucifer eller demoniske krefter, mens andre bare er forblindet. Samle 2 gir oss også et klart vitnesbyrd om at denne verdens ledere er i direkte opposisjon mot Gud.

I den norske oversettelsen står det: ”Jordens konger reiser sig, og fyrstene rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede.”Jeg synes også at den engelske oversettelsen til International Standard Version er interessant, der den sier at: ”…the rulers conspire together against the LORD and his anointed one.”

Det er ikke uten grunn at apostelen Johannes, den disippelen som Jesus elsket, er så tydelig i sine advarsler. I 1 Johannes brev 2:15-17 står det følgende: Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden! Om nogen elsker verden, da er kjærligheten til Faderen ikke i ham; for alt det som er i verden, kjødets lyst og øinenes lyst og storaktighet i levnet, er ikke av Faderen, men av verden. Og verden forgår og dens lyst; men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid. 

Denne verden ligger i det onde, og Satan har forblindet de vantros sinn, så vi ikke ser sannheten (lyset fra evangeliet) rent og klart. Jesus sa: ”Jeg er Veien, Sannheten og Livet.”, og er det noe jeg har opplevd gjennom denne perioden i livet mitt, så er det at jeg på mange områder var forblindet fra å se hvor dypt denne verden har falt, og hvilket intenst mørke som preger dem som har tillatt Satan å øve innflytelse over livene sine.

I Johannes åpenbaring 3, råder Jesus oss til å kjøpe av Ham gull, glødet i ild, hvite klær og øyensalve, så vi kan se, for uten åpenbaring går folket vill. 

Jeg har ikke tenkt å felle noen generell dom over menigheten, det er det Herren som skal gjøre, men jeg må ærlig bekjenne, at selv så var jeg i mange år, regelrett blind for helt åpenbare bibelske sannheter, som jeg, ved Herrens nåde har fått åpnet mine øyne for.

Alt som skrives på denne bloggen vil jeg oppfordre leserne til å prøve innfor Herren, i bønn og påkallelse over en åpen Bibel. Jeg har ingen annen intensjon med denne bloggen enn å åpent dele de inntrykk jeg har fått gjennom bønn, skriftlesning og research. Noen få innlegg vil være gjengivelser av syner eller profetiske ord jeg har fått fra Herren, men det aller meste vil være informative innlegg basert på egen og andres research.

Jesu første oppfordring til sine disipler, da Han ble spurt om endens tid, og tegnet på denne tidsalders avslutning, var følgende: ”Pass på at ingen forfører dere!”, og det bibelsitatet har blitt mottoet for denne bloggen. Forførelsen i dagens samfunn, og særlig i vesten er av ”Bibelske proporsjoner”, og sannheten er dyrekjøpt. Jeg ønsker ikke å gi leserne enkle svar på vanskelige spørsmål, og jeg har ingen som helst illusjon om at jeg har sett det store bildet. Jeg har bare så vidt skrapt borti overflaten på det isfjellet som utgjør verdensherredømmet i denne tidsalderens mørke, for å parafrasere Efeserne 6:12. Satan er løgnens far, og han kommer bare for å stjele, myrde og ødelegge, dermed er det ikke så vanskelig å få øye på dem som følger hans agenda, om man har øyne å se med. Er man forblindet og forført, og har kjærlighet til den nåværende verden, kan det være vanskeligere å se det åpenbare – igjen, snakker jeg av egen dyrekjøpt erfaring. 

Jeg skal ikke gå for langt inn i detaljene i dette innlegget, men bloggen kommer til å sneie innom temaer som Jesu endetidspreken på oljeberget (The Olivet discourse), ”Herrens dag”, Johannes åpenbaring, eskatologiske betraktninger, ”Det store frafallet”, Antikrist, okkultisme, hemmelige ordener, Vatikanets dype mørke, jødisk mystisisme, sionismens mange konspirasjoner, kjente og mindre kjente ”whistleblowers”, avhoppere, og mye, mye mer. Jeg har etablert en youtube-kanal med samme navn, hvor jeg kommer til å presentere nyttig undervisning, research, vitnesbyrd og enkelte alternative nyhetskanaler. Jeg forventer ikke at alle skal like eller akseptere det som presenteres på denne bloggen, men jeg vil oppfordre til sindighet og respektfull opptreden i kommentarfeltet, både her og på youtube-kanalen. Jeg skal svare på spørsmål så langt vettet rekker, men jeg er ikke så motivert til å delta i endeløse diskusjoner. Endetiden er et stort tema, som kan skille både menigheter og søsken i troen, ja til og med familier på midten. Derfor krever det stor nåde for å hanskes med denne tematikken. La oss betjene hverandre med det Herren har gitt oss, og dersom vi støter på ting som utfordrer eller provoserer, så la oss strekke oss langt for å håndtere det med kjærlighet og respekt.

Velkommen til denne bloggen – la oss snakke om endetiden!

– Thor-Egil –